Foto UKZKF
FRNLEN

>>Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola : huishoudelijk reglement

Het ziekenhuis en al zijn personeelsleden willen de patiënt een optimale opvang en een kwalitatief hoogstaande zorgverstrekking bieden.

Als patiënt en als begeleidende ouder hebt u bepaalde rechten, maar hebt u ook een aantal verplichtingen, opdat uw verblijf en dat van de andere patiënten in de instelling in optimale omstandigheden zou verlopen. Uw medewerking is van cruciaal belang binnen een sfeer van burgerschap en goede samenleving.

U wordt dan ook verzocht om u aan onderstaande punten te houden:

  • een proactieve samenwerking tijdens het hele zorgtraject van uw kind binnen het ziekenhuis;
  • de privacy en het welzijn van andere patiënten;
  • geen opnamen (filmen, fotograferen, audio) van andere patiënten, hun families of personeelsleden in het ziekenhuis zonder hun toestemming;
  • de rust van alle kinderen en de begeleidende ouders: vermijd om heel vroeg of heel laat te bellen, zet uw televisie uit en ga niet rond wandelen in de gangen na 22 uur;
  • het personeel, hun werk, de infrastructuur en het materieel van het ziekenhuis;
  • de richtlijnen betreffende de hygiëne en de veiligheid van uw kind: gelieve regelmatig uw handen te wassen om nosocomiale infecties tegen te gaan; zorg ervoor dat uw kind goed geïdentificeerd is...;
  • de functioneringsregels van de instelling (toegestane ​​bezoekuren, rust, netheid, wachtrijen, rookverbod, geen eten op de kamers, gebruik van de speelkamers, verboden toegangen...).
Dientengevolge zal elk ongepast gedrag dat zou indruisen tegen deze regels het voorwerp uitmaken van verregaande maatregelen die er zelfs kunnen toe leiden dat u uit de instelling wordt gezet. Elke daad van vandalisme en/of geweld zal leiden tot een tussenkomst van de politie en aanleiding geven tot het opstellen van een proces-verbaal en de facturering van de veroorzaakte schade.

UKZKF