Foto UKZKF
FRNLEN

>>Cyber-ziekenhuis

Kinderziekenhuis

Ingehuldigd in 1986 is het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola het enige Belgische ziekenhuis uitsluitend voor kinderen : alles is er ontworpen voor hen en hun ouders.

Van de geboorte tot de adolescentie ontvangen de kinderen er de meest volledige zorgen, in overeenstemming met het handvest van de rechten van het gehospitaliseerde kind.

Als hoog gespecialiseerd medisch-heelkundig kinderziekenhuis van 183 bedden, worden jaarlijks meer dan 14.000 kinderen gehospitaliseerd. De ambulante sector (raadplegingen en spoedgevallen) ontvangt meer dan 200.000 patiënten per jaar.

Het UKZKF is tevens een openbaar ziekenhuis (IRIS-netwerk) dat aan alle kinderen kwaliteitszorgen waarborgt en toegang geeft tot topgeneeskunde.

Het UKZKF is een universitair centrum erkend door de Université Libre de Bruxelles (ULB) en de Vrije Universiteit Brussel (VUB). Het is het centrum van de academische kindergeneeskunde van de ULB. Het is een stageplaats en onderzoekscentrum voor alle medische, verpleegkundige en paramedische disciplines van het kind. Talrijke medische en wetenschappelijke samenwerkingsverbanden bestaan met andere binnen- en buitenlandse ziekenhuizen en universiteiten.

Het ziekenhuis evolueert voortdurend om het steeds toenemend aantal families, die beroep doen op het ziekenhuis, beter te kunnen dienen en ontvangen.

Het UKZKF maakt deel uit van de openbare ziekenhuizen van de Interhospitalenkoepel van de Regio voor Infrastructurele Samenwerking (IRIS) van het Brussels Gewest en treedt toe tot het handvest voor de patiënt. Als lid van IRIS, biedt het Universitair Kinderziekenhuis u zowel haar eigen troeven als de voordelen van een heel netwerk.

Kinderziekenhuis

Kwaliteit van de zorgen

Autonomer door hun statuten en op weg naar een nieuw financieel evenwicht, hebben de IRIS-ziekenhuizen één hoofddoelstelling : de kwaliteit van de zorgen. Het netwerk bevordert de complementariteit tussen de medische diensten van deze ziekenhuizen :

  • Transfer van de patiënt naar het meest aangepaste ziekenhuis voor specifieke zorgen.
  • Verplaatsing van de geneesheer naar de instelling waar de zieke persoon zich bevindt.

De doorstroming van personen, informatie en ideeën waarborgen de diversiteit en de medische expertise.

Hoe ons helpen ?

U wenst ons rechtstreeks te helpen ?
Uw gift kan gestort worden ten gunste van het UKZKF : Rekeningnummer 091-0097258-93 / IBAN : BE98 0910 0972 5893 / BIC : GKCCBEBB

U kunt ook The Belgian Kids' Fund of de vzw "De vrienden van het UKZKF" steunen.