Foto UKZKF
FRNLEN

>>Verpleegkundig departement : eenheid chirurgie (zaal 65)

Visie en missie van de eenheid

Onze missie bestaat erin alle kinderen met een pediatrische en/of chirurgische aandoening of pathologie te behandelen. Wij kiezen voor een multidisciplinaire aanpak en werken daarbij nauw samen met de verschillende gespecialiseerde eenheden op medisch/chirurgisch vlak. Op die manier willen wij vooral – en in de mate van het mogelijke – een optimale behandeling alsook een zekere continuïteit in onze zorgverstrekking garanderen.
Wij hebben bijzonder veel aandacht voor de pijn bij kinderen en hoe wij die kunnen verzachten, voor hun comfort evenals voor het comfort van de ouders.

Wij omringen ze met professionele zorg en houden daarbij rekening met de rechten van het kind en met de middelen die wij daartoe ter beschikking hebben: zorgprotocollen, pijnbestrijding, doelgerichte transmissies.

Alle leden van ons medisch en paramedisch team gaan regelmatig op cursus om hun vakkennis bij te schaven of op te frissen en dit zowel op wetenschappelijk als op technisch vlak.

Beschrijving van de eenheid

De eenheid beschikt over 30 bedden, verspreid over een aantal kamers met één bed of met twee bedden; zes van deze bedden zijn steevast voorbehouden aan de dienst neuro-orthopedie.

Wij behandelen hier patiëntjes op het domein van de hartchirurgie, digestieve chirurgie, kaakchirurgie, plastische chirurgie, thoraxchirurgie, alsook op het domein van de orthopedie en NKO.

Het team bestaat uit verpleegkundigen, (hulp)verzorgers en mensen voor de logistieke ondersteuning; het team werkt nauw samen met de kinesitherapeuten en de ergotherapeuten. Daarnaast werken wij met gespecialiseerde opvoeders die de kinderen 'op de dooie momenten' opvangen in een van onze speelruimtes.

>>Verpleegkundig departement : eenheden.