Foto UKZKF
FRNLEN

>>Verpleegkundig departement : dienst consultaties

Visie van de eenheid

Een gemotiveerde, dynamisch en goed opgeleid verzorgend team van de verschillende raadplegingen verzekerd de continuïteit van de patiëntgerichte zorg en kwaliteitsvolle dienstverlening binnen een aangepast kader en dit met vertrouwen en respect voor elke patiënt en zijn familie.

Missie van de eenheid

Patiënt :

  • onthaal van de patiënt in een aangepaste, ludieke omgeving (aangepast aan kinderen)
  • zorg bieden op kindermaat.
  • geplande en niet geplande afspraken vlot laten verlopen
  • open staan voor de vragen van patiënt / ouders om een optimale zorg te bekomen.

Personeel :

  • zorgen dat het personeel zich goed voelt binnen hun raadpleging en de kans krijgt om zich te ontplooien
  • zorgen voor continue opleiding van het verzorgend personeel
  • zorgen voor een goede samenwerking tussen zowel de verschillende raadplegingen als de zalen

Maatschappij :

  • mogelijkheid bieden van opleiding en informatie door het verzorgend personeel voor extra-muros organisaties (scholen, studenten,…)
  • zorgen voor educatie van de ouders door het verzorgend personeel

Beschrijving van de eenheid

De sector consultaties krijt jaarlijks meer dan 125.000 patiënten over de vloer.

Naast de algemene pediatrie omvat deze sector ook de consultaties voor onze artsen/specialisten: cardiologie, abdominale chirurgie, diabetologie, gastro-enterologie, ophtalmologie, orthopedie, pneumologie, psychiatrie, stomatologie, uro-nefrologie...

Iedere consultatie werkt autonoom en beschikt daarvoor over zijn eigen team.

Alle consultaties werden samengebracht op de gelijkvloerse verdieping van het Ziekenhuis en zijn geopend van maandag tot vrijdag. Sommige diensten zijn ook op zaterdagvoormiddag open. Voor alle diensten is een afspraak nodig. Dat is trouwens de enige dienst waar je zonder afspraak terecht kunt…

De verpleegkundigen zijn opgeleid om de artsen/specialisten voor wie ze werken degelijk bij te staan en om zo goed mogelijk tegemoet te komen aan de behoeftes van de kinderen. Ze houden hun vakkennis op peil door regelmatig een seminarie, een congres of andere bijscholing bij te wonen.

Dankzij een nauwe en doeltreffende samenwerking met het medische team kunnen wij de duur van de aanwezigheid van het kind in het ziekenhuis tot het hoogstnodige beperken...

>>Verpleegkundig departement : eenheden.