Foto UKZKF
FRNLEN

>>Verpleegkundig departement : eenheid hemato-oncologie (zaal 67O)

Het team

Visie van de eenheid

Als gespecialiseerde pediatrisch oncologische verpleegkundigen is het onze taak om een cultuur van excellentie te creëren binnen ons team. In een omgeving waar dynamiek en samenwerking  belangrijk zijn zullen we zowel individueel en als een team onze (verpleeg) expertise continu verbeteren en aanpassen aan de laatste 'evidenced based ' richtlijnen.
De verdere uitbouw naar de transmurale zorg is voor ons een prioriteit. Hiermee bedoelen we : de patiënt en zijn familie in een voor hun zo natuurlijk mogelijke omgeving te verzorgen. Dit vraagt een intensieve samenwerking tussen de afdeling en de eerste lijnszorg.
Wij hopen op die manier dat de patiënt en zijn familie de nodige informatie en  begeleiding krijgen om zo autonoom te kunnen functioneren. Hierdoor wordt  therapietrouw vergroot, de neveneffecten van de behandeling verminderd en de hospitalisatieduur verkort.

Missie van de eenheid

Onze missie is te beantwoorden aan de fysische, psychologische en psychosociale noden van de patiënt en zijn familie tijdens de hele duur van de behandeling.  Met de nodige begeleiding van de ouders en het zieke kind,  door te werken met gestandaardiseerde procedures (evidenced based nursing) is het ons doel om een omgeving te creëren van wederzijds vertrouwen en respect. Daarnaast trachten we de autonomie van de patiënt en zijn familie zoveel mogelijk te stimuleren.
Wij hopen door deze aanpak een zo min mogelijke ontheemding van de patiënt met betrekking tot zijn sociaal leven te veroorzaken.

Beschrijving van de eenheid

De afdeling oncologie-hematologie van het UKZKF bestaat uit twee delen :

  • een hospitalisatiesector met als voornaamste activiteit het toedienen van chemotherapie, het controleren van febriele neutropenie of vaso-occlusieve crisissen (13 kamers);
  • een afgeschermde sector met 5 "positieve druk" kamers die speciaal zijn uitgerust voor kinderen die strikt en voor langere tijd geïsoleerd moeten worden (beenmergtransplantatie afdeling).

Op onze afdeling worden patiënten van de geboorte tot de leeftijd van 18 jaar met diverse oncologische, hematologische of immunologische aandoening behandeld.

Wij zijn een jong en dynamisch team waar de patiënt en zijn familie centraal staan. Onsverpleegkundig model is gebaseerd op een holistische filosofie, waarbij we samen deel uit maken van een multidisciplinair team. Een constante interactie tussen de verschillende actoren op de afdeling biedt de mogelijkheid om voor iedere patiënt een behandeling op maat te creëren.

In het kort :

  • Deskundige oncologische zorg waarbij de patiënt centraal staat. Goede zorg vraagt om goed opgeleide verpleegkundigen en verzorgenden. 
  • Samen staan we sterk. Krachtenbundeling maakt ons tot een sterke beroepsgroep waardoor we gesprekspartner zijn in belangrijke nationale ontwikkelingen en participeren in multidisciplinaire stuur- en werkgroepen.
  • Samenwerking met andere professionele zorgverleners. Het is onze overtuiging dat oncologische zorg een multidisciplinaire zorg is, zowel in de eerste als in tweede lijn.

>>Verpleegkundig departement : eenheden / Kliniek Hemato-Oncologie.