Foto UKZKF
FRNLEN

>>Verpleegkundig departement : eenheid zuigelingen (zaal 68)

"Ervoor zorgen dat het kind wanneer hij of zij het ziekenhuis verlaat, weer zoveel mogelijk hetzelfde kind is als voor de ziekte, ondanks alle ingrijpende ervaringen die gebonden zijn aan een ziekenhuisopname".

Visie van de eenheid

 • Op onze dienst staat het jonge kind (<5 jaar) centraal.
 • Als zorgverstrekkers gaan we bij de benadering van een patiënt uit van het individu, niet van de ziekte.
 • Wij zorgen ervoor dat de patiënten / ouders tijdens de opname goed geïnformeerd worden.
 • Wij bevorderen ouderparticipatie en werken zoveel mogelijk met de ouders samen.
 • Ouders maken dan ook deel uit van het zorgteam. Wij proberen samen met de ouders te komen tot een duidelijke grensafbakening en verdeling van taken.
 • Al onze medewerkers streven, door een multidisciplinaire samenwerking, naar een kwalitatieve en verantwoorde zorg.
 • In een positief, arbeidsklimaat werken we aan :
  • een optimale zorg
  • comfort voor onze kinderen
  • veiligheid
 • Tevens stellen we alles in het werk om borstvoeding te beschermen, te bevorderen en te ondersteunen (in het kader van het project babyvriendelijk ziekenhuis).

Missie van de eenheid

 • Dienst 68 van het UKZKF beschikt over 22 erkende pediatrische bedden voor de opname van kinderen van 0 tot 5 jaar.
 • Kinderen kunnen op onze afdeling terecht voor de behandeling  van diverse pediatrische aandoeningen.
 • Tevens staat een gespecialiseerd multidisciplinair team ter beschikking voor de aanpak van voedingsproblemen bij het zeer jonge kind en hechtingsproblemen.

>>Verpleegkundig departement : eenheden / Kliniek voor zuigelingen.