Foto UKZKF
FRNLEN

>>Verpleegkundig departement : intensieve zorg eenheid (zaal 62)

Visie : het ideaal dat wij nastreven

Een multidisciplinaire aanpak (onthaal, zorg, psychologische en sociale steun, informatie) gekoppeld aan een uitstekende zorg / geneeskunde en heelkunde (met spitstechnologie en hightech materiaal) door uitermate deskundig personeel bij kinderen – ongeacht hun leeftijd – met allerlei levensbedreigende ziektes en aandoeningen. Wij stellen alles in het werk om hun pijn en angst te verzachten, wij laten ze in het gezelschap van hun ouders en trachten hun verblijf in het ziekenhuis tot een minimum te beperken.

Missies: de middelen die wij aanwenden om onze visie te kunnen halen

De finaliteit of bestaansreden van de intensieve zorgeenheid in de pediatrie (PICU) zou je kunnen omschrijven als 'Tegelijkertijd deskundige en mens zijn'.
De voornaamste missie van de dienst omvat de opvang en behandeling van ernstig zieke kindjes en hun ouders, zowel op medisch, sociaal als psychologisch vlak.
Het doel dat wij hierbij nastreven, is het herstel van de levensbedreigende, vitale functies door het inzetten van spitstechnologie en bijzonder geschoold personeel.

1. Spitstechnologie

Gebruik van hightech materiaal en vorming om daar optimaal mee om te gaan (via bedrijven, beurzen, interne en externe opleidingen…).

2. Hooggeschoold personeel

Rekrutering

 • Professionals met een specialisatie in de pediatrie en/of in de SIAMU die wij zorgvuldig gaan selecteren en die wij vervolgens van in het begin een praktische EN theoretische opleiding geven à kennisoverdracht en permanente vorming: gedurende meerdere weken opgeleid door de mensen met de meeste jaren dienst,
 • Nauwe samenwerking met de verschillende hogescholen
 • Vroegtijdige evaluatie en heroriëntering indien iemand niet zou voldoen.

Bekwaamheden op peil houden

 • Organisatie van interne seminaries, EPILS van zodra iemand in dienst treedt en EPLS in de daaropvolgende maanden…
 • Medewerkers aanzetten tot het volgen van specifieke opleidingen buitenshuis.
 • Toegankelijkheid tot de verschillende resources waar wij over beschikken (SOP, protocollen, Intranet…)
 • Waardering van de specifieke eigenheid/motivatie/affiniteit van eenieder (referentieverpleegkundigen inzake SOP, NE, brandwonden, studenten, ICCA, DI-RHM…)
 • Investering in de klinische research: studies over meerdere centra gespreid (ADIC, Voluven…)
 • Gebruik van baanbrekende leer- en onderwijspraktijken (leerlabo EPILS, EPLS)
 • Aanscherping van de vakkennis en interesse voor de laatste methodes, benaderingen en technieken die op de markt voorhanden zijn.

Hoe kunnen wij het personeel aan ons ziekenhuis binden ?

« Door de 'anciens' die we destijds gevormd hebben bij ons te houden en de nieuwkomers die we willen behouden verder op te leiden »

 • Door waardering op te brengen voor het geleverde werk via een regelmatige, positieve feedback in het kader van de vele functionering- en evaluatiegesprekken
 • Door ons team te laten deelnemen aan tal van projecten (seminarie brandwonden, prijs Annick Marnef…) en het op die manier verder te ontwikkelen en ontplooien
 • Door te luisteren naar wat er leeft onder het personeel, naar hun behoeftes en waarden (vlotte uurroosters en variabele arbeidstijden om de professionele activiteiten te kunnen verzoenen met het privéleven van onze medewerkers).
 • Door het gevoel aan te wakkeren dat je tot een multidisciplinair team behoort waarbij alles draait rond respect en solidariteit (psychologen, kinesisten, sociaal verpleegkundige en andere bemiddelaars…).

3. De patiënt en zijn familie

 • Persoonlijk onthaal met respect voor culturele en etnische verschillen
 • Permanente zorg van hoogstaande kwaliteit
 • Ouders regelmatig én volledig informeren over de gezondheidstoestand van hun kind
 • Bijzondere aandacht voor pijn en angst
 • Mogelijkheid voor de ouders om de hele tijd bij hun kind te blijven
 • Steun en begeleiding door de psychologen op onze eenheid
 • Werken aan de autonomie van de ouders in functie van de evolutie van het kind (de zogenaamde therapeutische educatie/opvoeding).

Beschrijving van de eenheid

Eenheid 62

De eenheid telt 17 bedden – hoofdzakelijk in eenpersoonskamers – waarvan er drie zijn voorbehouden voor kinderen met brandwonden.
Op onze dienst kunnen alle patiëntjes terecht, zowel voor geneeskundige zorgen als voor een ingreep.

Op de Intensieve Zorg Eenheid vind je :

 • een medisch team (hoofdarts, adjunct hoofdarts, residenten, pediaters in opleiding en artsen in opleiding);
 • een verpleegkundig team dat gespecialiseerd is in de pediatrie en/of intensieve zorg, goed voor zo'n 35 man;
 • een paramedisch team met kinesisten, psychologen... en een administratief team (secretariaat...).

De ouders mogen zo lang bij hun kind blijven als ze willen en een van hen mag zelfs bij het kind blijven slapen. Met de hulp van het team steken ze een handje toe
bij de zorgverstrekking van hun kind.

Wij beschikken over een ruime en helder verlichte vleugel die is uitgerust met de allernieuwste hightech apparatuur. Alle patiëntengegevens (vitale parameters, behandelingen...) worden in de computer verwerkt en automatisch (real time) in het centrale dossier opgeslagen.

Wij volgen regelmatig bijscholingen om onze kennis bij te schaven of aan te scherpen en dit zowel op wetenschappelijk als op technisch vlak. Daarnaast voorzien wij zelf ook regelmatig een bijscholing voor onze collega's in binnen- en buitenland.

>>Verpleegkundig departement : eenheden / EIZ.