Foto UKZKF
FRNLEN

>>Verpleegkundig departement : medische dageenheid (zaal 60)

Zaal 60

Visie en missie van de eenheid

Op zaal 60 of Dagziekenhuis, kunnen zieke kinderen en hun ouders terecht voor allerlei medische behandelingen en diverse diagnostische handelingen, waarbij de duur van het verblijf in het ziekenhuis varieert. Dankzij deze ambulante behandeling kan het kind vrij snel terug naar huis na zijn hospitalisatie en wordt ook vermeden dat het kind opnieuw in het ziekenhuis moet worden opgenomen.
Verschillende pathologieën zijn hier behandeld: kanker, hematologie, immunologie, endocrinologie, gastro-enterologie, …
De aanwezigheid en de medewerking van de ouder(s) vormen sleutelelementen in de behandeling van het kind tijdens zijn verblijf in het dagziekenhuis.
De rol die er voor de verpleegkundigen die op zaal 60 werken is weggelegd, alsook hun respectieve missie omvatten allerlei aspecten :

 • Het onthaal is heel belangrijk : het is namelijk de bedoeling dat het kind en zijn entourage zich totaal op hun gemak zouden voelen tijdens hun verblijf op zaal 60. Zo zal het kind minder bang zijn voor wat hem te wachten staat (zorg, behandeling) en kan het de nodige vragen stellen… Het is belangrijk om een vertrouwenssfeer op te bouwen. Het eerst verblijf in het dagziekenhuis is het belangrijkst : het verpleegkundig personeel dient de angst van het kind en zijn familie weg te nemen en hun talloze vragen te beantwoorden.
 • De verpleegkundige speelt een cruciale rol m.b.t. de informatie en de educatie die hij/zij zal geven rond de pathologie en zijn dwangen, de verstrekte zorg en behandeling en de mogelijke complicaties.
 • Nagaan waar precies de behoeftes van de patiënt en/of zijn ouders liggen en daar dan het medisch team of anderen van op de hoogte te brengen. Dit kan allemaal dankzij de mensen van het multidisciplinaire team van de dienst en de goede samenwerking tussen de verschillende specialisten en onze eenheid.
  Het multidisciplinaire team van zaal 60 telt :
  • kinesisten;
  • psychologen;
  • een logopedist;
  • maatschappelijk werksters;
  • een opvoeder en leraressen (voor de school 'Ecole Robert Dubois');
  • diëtistes;
  • een verpleegkundige die instaat voor het doorgeven van informatie ;
  • ...
 • De zorgverstrekking afstemmen op de leeftijd van het kind en daarbij alle mogelijke middelen aanwenden om de pijn die met deze zorg gepaard gaat te verzachten.
 • Ervoor zorgen dat de behandelingen op een geruststellende manier worden toegediend (voorschrift, nakijken van de identiteit, farmacologische kennis, …).
 • De patiënt en zijn familie opvangen en begeleiden doorheen alle stadiums van de ziekte, van de diagnose tot het genezingsproces, via de opvolging van de patiënten die een transplantatie hebben ondergaan (beenmerg/stamcellen) en ,helaas, van de kinderen in de palliatieven zorgen.
 • De nieuwe medewerkers opvangen en omkaderen, alsook de studenten verpleegkundigen die hier een opleiding komen volgen in de pediatrie/oncologie.

Her voornaamste doel van het team is dan ook het kind en zijn entourage te helpen om de beproeving van de ziekte, hoe ernstig die ook is, zo comfortabel mogelijk door te komen. Dat is allemaal maar mogelijk omdat wij met verpleegkundig personeel werken dat :

 • aandachtig weet te luisteren naar wat de patiënt en zijn familie te vertellen heeft;
 • gedreven is en de nodige ervaring bezit;
 • vakbekwaam is: onze medewerkers volgen tal van opleidingen, zowel binnen als buiten het ziekenhuis, met name om zich verder te specialiseren in de pediatrie, de oncologie en SIAMU;
 • zich strikt houdt aan de procedures, zowel die van de instelling als die van de dienst;
 • zijn kennis en praktijkervaring constant updatet en deze ook voortdurend toetst aan de nieuwe technieken, technologieën en therapieën.

Het personeel werkt nauw samen met zaal 67 en met het Jules Bordet Instituut (Jacie accreditatie).

Beschrijving van de eenheid

De eenheid beschikt over 10 bedden en 5 consultatiekamers. De patiëntjes die hier worden opgenomen, worden hoofdzakelijk behandeld voor een aandoening op het domein van endocrinologie, gastro-enterologie, hematologie, metaboolziekten, nefrologie, oncologie… Naast bovenvermelde disciplines kun je hier ook terecht voor allerlei andere consultaties, zoals de reumatologie, om er maar één te noemen.

Alle patiënten zijn hier welkom, ongeacht hun leeftijd en dit voor de meest uiteenlopende behandelingen :

 • dynamische test voor de diagnose van endocriene of hematologische aandoeningen;
 • aanleren hoe je bij jezelf groeihormonen of stollingsfactoren moet inspuiten;
 • chemotherapie en transfusies bij kankerpatiëntjes of kinderen met een hematologische aandoening;
 • immunoglobulinetherapie (intraveneus infuus en alles leren over het subcutaan (onderhuids) infuus;
 • ontwikkelingen op het vlak van lumbale punctie en beenmergpunctie…;
 • wisseltransfusies bij drepano's (patiënten met sikkelcelziekte);
 • toediening van behandelingen bij patiëntjes met maag- en/of nieraandoeningen.

De nadruk ligt op de kwaliteit van de zorgverstrekking, waarbij het kind altijd centraal staat: zorg en uitleg worden aangepast aan de leeftijd, als het kind teveel pijn heeft, wordt er altijd een pijnverpleegster bijgehaald, er is aandacht voor het comfort van het kind en dat van zijn ouders en, in de mate van het mogelijke, trachten wij ook altijd in te gaan op zijn desiderata.

>>Verpleegkundig departement : eenheden / One Day Clinic.