Foto UKZKF
FRNLEN

>>Verpleegkundig departement : dageenheid chirurgie (zaal 64)

Zaal 64

Zaal 64 is bestemd voor kinderen die voor een heelkundige ingreep op de One Day (dagziekenhuis) moeten zijn, evenals hun ouders (maximum 2 volwassenen).

Op deze dienst voor ambulante (walk in) chirurgie komen de volgende disciplines aan bod:

  • viscerale chirurgie (digestieve en urologische heelkunde)
  • NKO
  • stomatologie en tandheelkunde
  • oftalmologie
  • orthopedie

Daarenboven worden hier ook een aantal onderzoeken onder algemene verdoving verricht:

  • gastro-enterologie
  • transoesofageale echografie / cardiologie (via de slokdarm)
  • evoked potentials
  • radiologisch onderzoek

Tijdens het onthaal voorafgaand aan de operatie kan worden nagegaan of alle condities vervuld zijn om het kind veilig te kunnen verdoven en opereren. Hier worden ook de laatste inlichtingen verstrekt zodat het kind en zijn ouders optimaal betrokken zouden worden bij hun passage op zaal 64.

De patiënt krijgt hier achtereenvolgens de mensen van de administratie, de verpleegkundige en de artsen te zien.

Eén ouder mag het kind vergezellen tot in de operatiezaal, bij het opstarten van de anesthesie (inductie). Daarna wordt hij verzocht om de operatiezaal te verlaten zolang het kind geopereerd wordt. Op de One Day neemt een chirurgische ingreep doorgaans niet langer dan 3 uur in beslag. 

Van zodra de ingreep voltooid is, wordt het kind onder toezicht geplaatst in de zorgkamer na de anesthesie op zaal 64 waar zijn ouders hem opwachten en waar ze ook de hele tijd na de operatie bij hem mogen blijven.

De patiënt wordt dan nog een hele tijd geobserveerd tot hij volledig is ontwaakt. Het personeel staat te allen tijde paraat voor het kind en zijn omgeving om hun vragen te beantwoorden en hun de nodige uitleg te geven zodat de terugkeer naar huis in ideale omstandigheden zou verlopen.

In sommige – uitzonderlijke – gevallen kan het gebeuren dat de arts beslist om het kind voor zijn eigen veiligheid en welzijn nog de nacht na de ingreep in het ziekenhuis te houden.

Voor ons zijn de veiligheid en het welzijn van onze patiënten immers van primordiaal belang. Vandaar dat wij hun ook toestaan om contact te blijven houden met hun omgeving, zodat ze aan deze ervaring een zo positief mogelijke herinnering zouden over houden.

>>Verpleegkundig departement : eenheden / One Day Clinic.