Foto UKZKF
FRNLEN

>>Verpleegkundig departement : operatiekwartier

Visie en missie van de eenheid
Operatiekwartier – ontwaakzaal

De algemene visie voor deze 3 is het weven, via een pluridisciplinaire equipe, van een kwaliteitsvolle verzorging in een omgeving en een geest aangepast aan pediatrie. Hiervoor is een totaal-verzorging nodig van de patient (en niet enkel van zijn pathologie).

De filosofie achter deze visie is de permanente vorming van iedereen binnen deze equipe en ontwikkelen van een intellectuele nieuwsgierigheid, het blijvend invraagstellen van iedereen. Daar we in een universitair ziekenhuis zijn, kunnen we door regelmatige seminaries dit doel bereiken.

Ieder verzorgende is uniek en beschikt over bijzondere kwaliteiten die ze dient aan het wenden om zich taken eigen te maken en zich te ontplooien, om daarna de collectiviteit te laten genieten van deze ervaring.

Verzorging wordt door de hele equipe georganiseerd. De samenwerking en de communicatie nemen een voorname plaats in, in de dagelijkse taken.

Opdrachten :

  • De opdrachten voor het verpleegkundigteam van het operatiekwartier zijn mede de kwaliteit van de verzorging te garanderen dankzij een samenwerking met de interne organisatie van het operatiekwartier, maar ook zich openstellen naar de urgentiedienst, radiologie, centrale sterilisatie,…
  • De zorgen dienen georganiseerd te worden met het oog op respect voor de patiënt, voor de organisatie en het volgen van de regels in hygiëne en asepsie, belangrijk voor een operatiekwartier; of dit nu gebeurt in het kader van een geprogrammeerde ingreep of een urgentie.
  • De omgeving moet zo menselijk mogelijk zijn, het onthaal warm en individueel, zelfs al gaat het over een technische eenheid.
  • Een essentiële rol is het deelnemen aan een continue vorming en onderwijs, en zo een equipe vormen met het oog op de toekomst.
  • Het dagelijks stokpaardje van de equipe is het voorkomen en beheren van ongewenste neveneffecten die gepaard zouden kunnen gaan met een opname in het operatiekwartier à oog voor veiligheid is onontbeerlijk.
  • De permanente evolutie en de diversiteit van de deelnemende teams maken functionele regels en een intern ordereglement nodig, zodat de dagelijkse opdrachten tot een goed einde kunnen worden gebracht.

Beschrijving van de eenheid

De chirurgen/pediaters behandelen hoofdzakelijk de aangeboren afwijkingen, terwijl hun collega's chirurgen bij de volwassenen zich – letterlijk en figuurlijk – over de 'verworven' ziektes buigen. En dit niet alleen in de hartchirurgie, maar ook in de viscerale chirurgie, waar wij trachten om zoveel mogelijk met de laparoscopie chirurgie te werken. Daarnaast gaan we verder met de ontwikkeling van de zogeheten 'mini-invasieve' chirurgie (ingrepen met één enkele incisie ter hoogte van de navel).

Uiteraard komen bij ons alle kinderziektes (orthopedie, NKO, stomatologie...) aan bod.

De kinderen worden hier toevertrouwd aan de uitermate betrouwbare handen van onze medewerkers die hiervoor, technisch gezien, bijzonder goed zijn opgeleid.

Onze doelstellingen omvatten ook de pijnbestrijding bij kinderen. Bovendien willen wij ook optimaal tegemoetkomen aan de behoeftes van onze patiëntjes en dit zowel op psychologisch als op emotioneel vlak.

Het operatiekwartier beschikt over vier operatiezalen, waarvan er één permanent is voorbehouden voor de zogeheten 'interventionele' cardiologie, zeg maar alle mogelijke hartoperaties.
Je vindt er ook een premedicatie zaal en een ontwaakzaal waar de patiënt na de ingreep naar toe wordt gebracht.

Het operatiekwartier draait 24u op 24u.

Operatiekwartier

>>Verpleegkundig departement : eenheden.