Foto UKZKF
FRNLEN

>>Verpleegkundig departement : eenheid Pedospychiatrie (zaal 69)

De eenheid beschikt over 13 hospitalisatiebedden en 2 crisisbedden, verspreid over kamers met 2 bedden en kamers met 1 bed.

Deze structuur – die in 2001 in het leven werd geroepen – richt zich tot kinderen tussen 8 en 14 jaar die een zware psychopathologie vertonen als gevolg van een persoonlijke crisis dan wel een gezinscrisis.

In onze eenheid worden deze kinderen/adolescenten op een institutionele en multidisciplinaire behandeld. Er is uiteraard de medische dimensie van de psychopathologie, maar daarnaast opteren wij voor een psychotherapeutische, motiverende en systeemgerichte aanpak, alsook voor bemiddeling en groepstherapie.

Van zodra de patiënt in onze eenheid belandt, wordt hij opgevangen door een multidisciplinair team van therapeuten: verpleegkundigen, opvoeders, artsen, psychologen, gezinstherapeuten en maatschappelijk werkers. Ieder kind heeft 'zijn eigen' verpleegkundige of opvoeder die ook als tussenpersoon fungeert tussen de patiënt, diens gezin en al wie bij zijn behandeling betrokken is.

Om niets van de leerstof op school te moeten missen tijdens zijn verblijf op onze eenheid hebben wij ons eigen schooltje (Ecole Robert Dubois) als specifiek onderdeel in ons algemeen therapieproject opgenomen. Daarnaast hebben wij ook elke week een filosofieatelier.

Elke dag staan er een aantal therapeutische activiteiten op het programma. Deze maken integraal deel uit van de hospitalisatie van de patiënt.

Zelf gaan wij ook regelmatig op cursus en volgen wij de nodige bijscholing om zo goed mogelijk aan de behoeftes van onze patiënten tegemoet te kunnen komen.

>>Verpleegkundig departement : eenheden / Kliniek Pedopsychiatrie.