Foto UKZKF
FRNLEN

>>Filosofie en opdrachten van het Verpleegkundig departement

Verpleegkundigen (UKZKF)

Filosophie

 • Elk kind/elke tiener is uniek.
 • Elk kind/elke tiener heeft recht op aandacht; zijn welzijn is van primordiaal belang.
 • Elk kind/elke tiener heeft het recht om geïnformeerd te worden en te worden betrokken bij de beslissingen die hem aanbelangen.

En dit ongeacht de situatie, de te nemen beslissingen en de behandelingen. 

De filosofie van het Verpleegkundig Departement kadert in een beleid waarbij de zorgverstrekking toegankelijk moet zijn voor iedereen, en dit met respect voor de cultuur en de verschillen van elk individu en met inachtneming van de deontologie en de ethische, wettelijke en institutionele principes. Met een geïndividualiseerde en aan de leeftijd van het kind aangepaste zorgverstrekking trachten wij de autonomie van het kind te behouden dan wel te 'recupereren'. De zorgen worden altijd verstrekt in nauwe samenwerking met het kind en zijn ouders (of plaatsvervangers).

Verpleegkundigen (UKZKF)

Opdrachten

Het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola geldt als referentieziekenhuis op het domein van de pediatrie in België.

De fundamentele taak van het verpleegkundig departement bestaat erin kwalitatief hoogstaande zorgen te verstrekken en dit zowel op preventief, curatief, palliatief als educatief vlak.
Met de optimale organisatie van de verpleegkundige zorgen streven wij naar een globale aanpak van het kind, met respect voor de eigenheid van elk kind en van elk gezin.

Wij houden daarbij ook rekening met de behoeftes van de kinderen en de tieners op fysiek, affectief, educatief en recreatief vlak. Voor de ludieke omkadering zorgen gespecialiseerde opvoeders, terwijl onze leerkrachten van Robert Dubois school ervoor zorgen dat de kinderen en tieners niets hoeven te missen op school.

Deze verschillende taken worden door het verpleegkundig departement als volgt ingevuld :

 • een gestructureerde en kwalitatieve follow-up van de zorgen, gegarandeerd door het verpleegkundig dossier ;
 • het constant bijschaven van de kennis en de evolutie van de praktijken in de zorgverstrekking ;
 • permanente vorming en bijscholing om de competenties op (hoog) peil te houden ;
 • het formaliseren van de procedures om de verpleegkundige praktijken te kunnen harmoniseren ;
 • de ontwikkeling van een systeem rond safety management ;
 • regelmatig de balans opmaken van de competenties en de persoonlijke en professionele evolutie van elke zorgverstrekker ;
 • de hospitaalomgeving aanpassen aan de leeftijd van het kind of die daar op afstemmen ;
 • de ziekenhuishygiëne met als hoofddoel de preventie van ziekenhuisinfecties ;
 • de therapeutische opvoeding met het oog op het optimaliseren van de levenskwaliteit van het kind en zijn gezin, ongeacht hun levensomstandigheden, via allerlei informatie over de gezondheidsproblematiek, de behandelingen, de zorgen, het omgaan met de ziekte in het dagdagelijkse leven ;
 • de medewerking aan projecten rond research en klinische tests m.b.t. de diagnose, de behandeling en de preventie van kinderziekten ;
 • de waarborg van een observatie, evaluatie en specifieke aanpak van pijn bij kinderen ;
 • de verdere opvolging van de kinderen thuis door ons 'liaison' team ;
 • de aanwezigheid van referentieverpleegkundigen met ieder zijn of haar eigen vakdomein (drepanocytose, diabetologie, hemofilie, wondzorg, peritoneale dialyse, adoptie…) ;
 • de multidisciplinaire samenwerking ;
 • de klinische opleiding van de stagestudenten waarvoor wij samenwerken met de gekende onderwijsinstellingen ;
 • de samenwerking met de gezondheidsnetwerken buiten het ziekenhuis en met de universiteiten, teneinde de evolutie van de verpleegkundige praktijken te bevorderen.

>>Verpleegkundig departement.