Foto UKZKF
FRNLEN

>>Verpleegkundig departement : dienst medische beeldvorming

Visie en missie van het paramedisch team van de dienst Medische Beeldvorming

De missie uit zich in de taken op het vlak van diagnostische en therapeutische beeldvorming en een behandeling van de patiënt die volledig is afgestemd op :

 • je eigen behoeftes;
 • de behoeftes van het team;
 • de karakteristieke eigenschappen van de dienst;
 • het project van het verpleegkundig departement;
 • de waarden en de missies van het ziekenhuis;
 • de specifieke kenmerken van een kinderziekenhuis;

… en dit zowel voor de intramurale als de extramurale patiënten in het kader van een geprogrammeerde afspraak of in een 24u/24u formule, maar altijd binnen een tijdsbestek dat is aangepast aan de situatie van de patiënt.

Deze kwaliteitsvisie vind je steevast terug in :

 • een kwaliteit bij het onthaal en de informatie, die is afgestemd op iedere patiënt, op de eigenheid, oorsprong en cultuur van elk individu;
 • een aantal condities op het vlak van fysiek en moreel comfort;
 • een veiligheid in de continuïteit van de zorg en in de verschillende fasen van de behandeling, waarbij er nauwlettend op wordt toegezien dat alle teamleden de nodige competenties bezitten, d.w.z. dat ze de discipline niet alleen grondig kennen, maar dat ze deze ook volledig onder de knie hebben;
 • een gedegen structuur in het aanmaken, doorgeven en opslaan van al de radiologische informatie;
 • een updating van de kennis door het personeel permanente vormingen te laten volgen, zowel op het vlak van technieken, materiaal, hygiëne, preventie van de ziekenhuisinfecties, radioprotectie van patiënt en personeel, alsook van de waakzaamheid m.b.t. het materieel;
 • een doorgedreven kennis rond de beoordeling van het nut van de diverse onderzoeken.

Deze visie zal worden herzien aan de hand van de resultaten uit een aantal evaluaties en analyses van ongewenste voorvallen, klachten en mogelijke incidenten.
Daarnaast zal zij worden onderbouwd door een beleid dat gericht is op het verbeteren van het onthaal, het verstrekken van informatie, het comfort voor de patiënt, de kwaliteit van de radiologische verrichtingen en door een grondige evaluatie van de kwaliteit in het algemeen.

Beschrijving van de eenheid

De Medische Beeldvorming omvat naast de traditionele standaardradiologie, de echografie, de scanner, speciale onderzoeken (zoals OED, UCM...) en de Nucleaire Magnetische Resonantie (NMR).

U kunt op deze dienst terecht :

 • 24u op 24u voor alle dringende gevallen en ziekenhuisopnames;
 • zonder afspraak voor de traditionele radiologie (tussen 8u en 17u);
 • op afspraak voor speciale onderzoeken, echografie, scanner, NMR.

Onze verpleegkundige / technologische medewerkers zijn bijzonder gevoelig en alert als het gaat om de kwaliteit van de medische beeldvorming; ze houden daarbij rekening met de specifieke eigenschappen van de pediatrie, evenals met de radioprotectie van de kinderen en van hun begeleiders.

De permanente vorming / bijscholing op het gebied van medische beeldvorming, radioprotectie, nieuwe technieken, pediatrie... maakt integraal deel uit van de filosofie en van de preoccupaties van ons team.

>>Verpleegkundig departement : eenheden.