Foto UKZKF
FRNLEN

>>Stageaanvraag in het kader van het maken van een eindwerk binnen het Verpleegkundig Departement

!Om een stageaanvraag in te dienen naar keuze binnen het Verpleegkundig Departement, klik hier.

Niet in te vullen !

U vraagt een stage aan in één van onze diensten voor minimum 15 dagen : *

Stage datum *

Beroepscategorie : *

Studiejaar of specialisatie *

N. B. : Indien u student bent in het derde jaar verpleegkunde (bachelor), dan dient u ervan op de hoogte te zijn dat een keuzestage enkel kan na een verplichte en begeleide stage op een pediatrische dienst. Deze voorwaarde is bindend.

Gegevens van de student :

Naam *
Voornaam *
Geboortedatum *

Postadres *
Postcode *
Stad *
Land *

Telefoon (facultatief indien GSM)
GSM (facultatief indien vaste lijn)
E-mail *

Gegevens van de hogeschool of universiteit :

Naam *

Postadres *
Postcode *
Stad *
Land *

Telefoon *
Fax (facultatief)
E-mail (facultatief)

Thema van het eindwerk (objectieven en titel) : *

Onderzoeksmethodologie : *

Stagemotivatie : *

U bent van plan om een enquête uit te voeren ?

>In de vorm van een interview of een vragenlijst voor zorgverleners : Ja  Nee *
>In de vorm van een interview of een vragenlijst voor patiënten en/of hun familie : Ja  Nee *
>In de vorm van een observatierooster : Ja  Nee *

N.B. :

  • Indien U niet alle verplichte velden (*) hebt ingevuld zal uw aanvraag niet verstuurd worden.
  • Uw aanvraag wordt behandeld volgens de richtlijnen die vermeld staan in de procedure stageaanvraag voor een stage in het verpleegkundig departement (zie punt 4 en 5). Enkel aanvragen die beantwoorden aan de toegangsvoorwaarden zullen worden behandeld (zie punt 1).
  • Dit document dient minstens 8 weken voor de stageaanvang verstuurd te worden (10 weken indien de stage wordt begeleid door een enquête).

>>Verpleegkundig Departement.