Foto UKZKF
FRNLEN

>>Verpleegkundig departement : voorstelling van de eenheden

Verdiep

5
Verdiep

4
Verdiep

3
Eenheid APPI
U69D
Eenheid Perinat
U69P
Verdiep 2
>Technische diensten (niet toegankelijk)
Verdiep

1
Verdiep

0
Verdiep

-1

>>Verpleegkundig departement.