Foto UKZKF
FRNLEN

>>Verpleegkundig departement : spoeddienst

« Uw kind, onze zorg... »

Visie van de eenheid

De dienst Spoedgevallen beoogt  een kwaliteitsvolle, deskundige, veilige en integrale zorgverlening.

Kwaliteitsvol

 • Onthaal van de patiënt : ten allen tijde wordt de nodige expertise aan het bed van de patiënt nagestreefd.
 • Informeren van patiënt en begeleiders : alle relevante informatie wordt medegedeeld aan patiënt en begeleiders.
 • Bewaken continuïteit  van de zorg :
  • Correct bijhouden van het verpleegkundig dossier.
  • Ontwikkeling van een geïnformatiseerd verpleegkundig dossier.
  • TIM : gestructureerde en gepersonaliseerde overdracht.
 • Beschikken over geavanceerd materiaal : De nieuw lokalen worden op een optimale manier uitgewerkt.

Deskundig

 • Opleiding :
  • De meerderheid van het personeel heeft een beroepstitel pediatrie of spoed en intensieve zorgen
  • Ruim aanbod en middelen voor permanente vorming.
 • Studentenbegeleiding : Persoonlijke begeleiding van elke student.

Veilig

 • Zorgen worden uitgevoerd volgens gestandaardiseerde procedures en zorgplannen.
 • Ontwikkeling van specifieke dienstbonden zorgplannen.
 • Naleven van de aanbevelingen ivm identitovigilantie en patiënten overdracht.
 • Initiatieven  worden proactief en op verantwoorde wijze genomen.
 • Er is een nauwe samenwerking met het medisch personeel.

Integraal

 • Er wordt aandacht besteed aan het geestelijke, spirituele en sociaal welzijn van de patiënt.
 • Er wordt gezondheidsvoorlichting en educatie aangeboden.

Missie van de eenheid

 • Het verlenen van acute zorg op elk moment van de dag aan elke patiënt die zich voor verzorging aanbiedt.
 • Efficiënt behandelen van pijn en ongemak om zo het comfort van de patiënt te garanderen.
 • Ter beschikking stellen van voorlichting en educatie op gebied van gezondheid en preventie.

Beschrijving van de eenheid

U kunt altijd op de spoeddienst terecht, 24u op 24u en zonder afspraak. De spoed staat trouwens rechtstreeks in verbinding met de 100.

De dienst beschikt over een zogeheten acute sector en over een dispensarium. Om elke patiënt correct te kunnen behandelen al naargelang van hoe erg hij er aan toe is, werken wij namelijk met een oriënteringspost. Op die manier – en aan de hand van een vlugge anamnese en een kort klinisch onderzoek – kunnen wij uitmaken wie er als eerste verzorgd dient te worden.

Op de spoeddienst passeren er jaarlijks een goeie 26.000 patiënten van wie er zo'n 3.000 ook effectief in het ziekenhuis worden opgenomen.

Onze verpleegkundige medewerkers hebben allemaal een specifieke opleiding in de pediatrie en de spoed achter de rug. De vereiste kwaliteiten omvatten een scherp observatievermogen, de kracht om elke situatie juist in te schatten, luisterbereidheid, technische vaardigheid en een grondige kennis op het vlak van verpleegkundige zorg en pathologie.

Permanente vorming / bijscholing is dagelijkse kost voor het team; zo kunnen wij de patiëntjes altijd een zorgverstrekking van topkwaliteit blijven bieden.

Het is ook belangrijk voor het team dat het menselijke aspect nooit uit het oog wordt verloren bij de behandeling van de kinderen, ook al gaat het er af en toe vrij technisch aan toe en moet er vaak in een stresserende sfeer worden gewerkt.

>>Verpleegkundig departement : eenheden.