Foto UKZKF
FRNLEN

>>Contact en localisatie : Pathologische anatomie en cytogenetica

Pathologische anatomie en cytogeneticaURLhttp://www.ukzkf.be/nl/med/anapath/

Adres

J.-J. Crocqlaan 15 - 1020 Brussel (toegang - indeling van de eenheden per verdieping)

Nuttige telefoonnummers

Medisch secretariaat : +32 (0)2 477.25.56 (niet voor afspraken)

>>Terug naar vorige pagina.