Foto UKZKF
FRNLEN

>>Contact en localisatie : Human resources

Contact>Zie ook : organisatieschema

Adres

J.-J. Crocqlaan 15 - 1020 Brussel (toegang - vind U weg in het ziekenhuis)

Nuttige telefoonnummers

Secretariaat : +32 (0)2 477.90.09

Specifieke sectoren

Aanwervingscel : +32 (0)2 477.90.01

U kan ook contact opnemen met deze dienst via...

E-mail : frontofficehuderf@chubxl.be

>>Terug naar vorige pagina.