Foto UKZKF
FRNLEN

>>Klinische biologie : organisatieschema

Medische kaders/consulenten
Dominique WILLEMSDr Dominique WILLEMS
Statuut : Diensthoofd / Directeur van het laboratorium / Sectorhoofd chemie Iris-Lab
Specialisme(n) : Klinische scheikunde (laboratorium)

>>Terug naar vorige pagina.