Foto UKZKF
FRNLEN

>>Viscerale, thoracale en neonatale heelkunde : organisatieschema

Medische kaders/consulenten
Henri STEYAERTProf. Henri STEYAERT
Statuut : Diensthoofd
Specialisme(n) : Mini-invasieve chirurgie
Martine DASSONVILLEDr Martine DASSONVILLE
Statuut : Kliniekhoofd / Verantwoordelijke van de kliniek Digestieve Heelkunde
 
Karim KHELIFDr Karim KHELIF
Statuut : Kliniekhoofd / Verantwoordelijke van de kliniek Urologie
Specialisme(n) : Urologische heelkunde, pectus
Anna POUPALOUDr Anna POUPALOU
Statuut : Adjunct-kliniekhoofd
 
Helena REUSENSDr Helena REUSENS
Statuut : Geneesheer-resident
 
Grégory RODESCHDr Grégory RODESCH
Statuut : Adjunct-kliniekhoofd / Verantwoordelijke van de eenheid Heelkundige Oncologie
 
Erwin VANDERVEKENDr Erwin VANDERVEKEN
Statuut : Kliniekhoofd / Verantwoodelijke van de eenheid Virtuele Chirurgie
 
Corina ZAMFIRDr Corina ZAMFIR
Statuut : Geneesheer-resident / Verantwoordelijke van de eenheid Urodynamiek
Specialisme(n) : Neurogene blaas

>>Terug naar vorige pagina.