Foto UKZKF
FRNLEN

>>Patologische Anatomie en cytogenetica

Het laboratorium voor Anatomo-pathologie behandelt de algemene pathologie voor het UKZKF en de volwassenenafdelingHet laboratorium voor pathologische Anatomie centraliseert de operatiestukken en biopsieën vanuit het Kinderziekenhuis en vanuit de sites Horta en Brien van het UVC Brugmann.

Deze essentiële dienst, die de meeste patiënten niet of slecht kennen, analyseert weefsels ter bevestiging of bepaling van de aard van de ziekten (infecties, goedaardige tumoren, kanker, enz.) en om er de oorzaak van op te sporen.

Elk afgenomen stukje weefsel ondergaat immers een anatomo-pathologisch onderzoek : macroscopisch en microscopisch onderzoek, immuno-histochemische kleuring, immunofluorescentie en elektronenmicroscopie.

Het laboratorium (ISO 9001 : 2008 gecertificeerd) heeft een belangrijke algemene praktijk, met bijzonder actieve sectoren binnen gynaecologie-verloskunde en gastro-enterologische pathologieën. Het laboratorium is ook gespecialiseerd in pediatrische, fœtale, nier-, lever-, neurologische, neuro-musculaire en cardiovasculaire pathologieën.

Chromosoomanalyse in het laboratorium voor CytogeneticaCytogenetica

Het laboratorium voor Cytogenetica groepeert chromosoomanalyses afkomstig van het UKZKF, van de site Horta van het UVCB, en van verschillende ziekenhuizen van de IRIS structuur of van andere ziekenhuizen.

Dit laboratorium voert weefselculturen, caryotypes (chromosoomformule) en hybridetechnieken in situ (FISH) uit teneinde de diagnostiek te stellen van erfelijke ziekten of het zoeken naar specifieke chromosoomafwijkingen in verband gebracht met bepaalde kankertypes.

De analyses ook dienen voor prenatale, postnatale en pre-implantatiediagnose (in vitro fertilisatie).