Foto UKZKF
FRNLEN

>>Klinische Biologie

Afnamen

Het laboratorium voor Klinische Biologie omvat de sectoren van medische chemie, van hematologie-coagulatie, van bacteriologie, van endocrinologie, van immunologie en van immuno-hematologie (transfusie, bloedbank), onder de verantwoordelijkheid van geneesheren-specialisten.

Het laboratorium voert analyses uit voor de gehospitaliseerde en ambulante patiënten.

Er is 24u/24 een wachtdienst voor de opvolging van de patiënten.

Het laboratorium (RIZIV-erkenning) behandelt niet alleen de biologische stalen van het UKZKF, maar ook die van het UVC Brugmann en van het CTR.

De analyses gebeuren op de site Horta in het gebouw van de Geneeskundige Stichting Koningin Elisabeth.