Foto UKZKF
FRNLEN

>>Cardiologie

CardiologieDe kliniek Cardiologie behandelt alle congenitale of verworven hartafwijkingen van het kind, met inbegrip van de tilting tests, alsmede van de congenitale hartafwijkingen van de volwassene.

Aangewende technieken : diagnostische en interventionele catheterisatie, echocardiografie – transthoracale en transoesofagale Doppler -, cyclo-ergometrie, stress scintigrafie, NMR van het hart, ambulante monitoring van de arteriële druk

Centrum voor ritmologie :

 • Elektrofysiologische studies
 • Huidverwijdering
 • Inplanting van defibrillatoren en pacemakers
 • Holtermonitoring
 • R-test
 • Reveal

Centrum voor fœtale cardiologie :

 • Prenatale diagnostiek
 • Aankondiging van handicap
 • Perinatale behandeling
 • Prenatale behandeling van dysrythmieën
 • Perinatale psychologische opvang