Foto UKZKF
FRNLEN

>>Anesthesie en hartheelkunde

HartheelkundeOne Day SurgeryIn samenwerking met het UZ Brussel en het UVC Brugmann realiseert deze dienst meer dan 650 operaties met extracorporele circulatie per jaar. Het gaat dan om de kransslagaders en de hartkleppen, maar ook om de aangeboren afwijkingen (kind, jongere, volwassen).

Dank zij de nieuwe technieken kunnen patiënten van aile leeftijden worden behandeld, van pasgeborenen tot 80-jarigen, of patiënten met steeds complexer hartaandoeningen.

Merken we ten slotte nog op dat voor deze uiterst delicatie chirurgie uiteraard een nauwe samenwerking vereist is met een efficiënte reanimatiedienst.