Foto UKZKF
FRNLEN

>>Diabetologie

DiabetologieOnder diabetes mellitus worden stoornissen van diverse oorsprong verstaan, gekenmerkt door een overmatig suikergehalte in het bloed dat glucose wordt genoemd. Bij overmatig urineren en drinken gepaard gaand met gewichtsverlies en vermoeidheid, kan de diagnostiek binnen een paar dagen worden gesteld.

De opvoeding tot autoregulatie is een zeer belangrijk onderdeel van diabetesbehandeling.

Een jonge diabeticus is met een degelijke verzorging even competent op intellectueel en fysisch vlak als jonge niet diabetici en kan alle potentieel invaliderende verwikkelingen op lange termijn vermijden.

Het RIZIV erkent in België 15 centra voor diabetologie voor kinderen en adolescenten waaronder het UKZKF (RIZIVconventie : kinderen en adolescenten 7.86.708.59) dat één van de belangrijkste klinieken in het land vertegenwoordigt waar de hoogwaardige kwaliteit van de zorgverstrekking door de internationale wetenschappelijke instanties erkend wordt. In de centra voor pediatrische diabetologie kunnen de patiënten kosteloos het vereiste materiaal voor de behandeling krijgen. In onderhavig centrum wordt de bijstand verzekerd door gespecialiseerde diabetesverpleegkundigen, psychologe, diëtisten en maatschappelijk werkster.

De kliniek voor Diabetologie publiceerde meer dan 500 referenties voor medisch-sociaal werk en klinisch onderzoek.

Basisinformatie :

Educatie voor zelfregulatie van diabetes :