Foto UKZKF
FRNLEN

>>Endocrinologie

EndocrinologieDe dienst endocrinologie zorgt voor de diagnose en de follow-up van patiënten tussen 0 en 18 jaar met een endocrien probleem, d.w.z. een probleem op het gebied van de hormonen (groei, puberteit, hypofyse, schildklier, bijnieren, seksuele ontwikkeling, botmetabolisme).

Ongeacht de pathologie staat de informatie van de patiënt en zijn familie centraal: de patiënt wordt een deelnemer in zijn verzorging na een goed begrip van zijn toestand en zijn behandelingen.


De oorsprong van problemen vaststellen

Dankzij neonatale screening worden sommige zeldzame ziekten in de eerste levensdagen opgespoord, waardoor een vroegtijdige behandeling mogelijk wordt.
Soms worden specifieke bloedonderzoeken uitgevoerd om de oorsprong van het probleem te bepalen (Dagziekenhuis, kamer 60, 3e verdieping, route 305).

Genetische tests zijn een gangbare praktijk geworden in een poging om de precieze oorzaak van de aandoening op te helderen en duidelijkheid te verschaffen over de follow-up op lange termijn en het risico van herhaling.

Ondersteuning in samenwerkingsverband

Sommige zeldzame endocriene ziekten vereisen een follow-up door verschillende specialisten met een arts die de verschillende specialistische adviezen centraliseert. Dit soort samenwerking vindt dagelijks plaats bij het UKZKF.
De communicatie tussen de verschillende specialisten vindt plaats:

  • op multidisciplinaire bijeenkomsten binnen het UKZKF
  • door samen te werken met Belgische teams (Belgische Studiegroep voor Pediatrische Endocrinologie)
  • op Europees niveau is het centrum geÔntegreerd en neemt het zeer actief deel aan het netwerk.

ENDO-ERN, opgericht door de Europese Commissie. Het idee is dat de Europese Unie een groot reservoir van kennis en vaardigheden wordt en dat ideeën kunnen reizen, ten voordele van patiënten met zeldzame ziekten.

Bovendien is het duo arts-verpleegkundige in de endocrinologie van groot belang om van de patiënt een deskundige te maken van zijn eigen ziekte door hem zo goed mogelijk te informeren en naar hem te luisteren.

Wij zorgen ook voor regelmatig contact met de kinderarts/arts per e-mail.

Specifieke steun voor adolescenten

De overgang naar endocrinologische follow-up voor volwassenen is ook een stap die met succes moet worden voltooid. De endocrinologieteams van het UKZKF en het Erasmusziekenhuis werken daarvoor al enkele jaren samen.

Soorten ziekten en voorgestelde follow-up:

Kleine gestalte, grote gestalte +/-
Vroege of late puberteit +/-
GroeihormoondeficiŽntie, Hypopituitarisme, Septische Dysplasie +/-
Variaties in seksuele ontwikkeling, Turner syndroom, Klinefelter's syndroom... +/-
Fosfo-calcium metabolisme en botziekten +/-
Aangeboren bijnierhyperplasie en andere bijnieraandoeningen+/-
Endocriene gevolgen van oncologische pathologieŽn en de behandeling daarvan +/-
Endocriene aspecten van het geadopteerde kind +/-
Diabetes insipidus en water/zout metabolisme +/-
Schildklierziekten +/-

Ons team neemt ook deel aan de zorg van patiënten met overgewicht of obesitas op verzoek van teams die op dit gebied gespecialiseerd zijn.

Diabetespatiënten worden opgevolgd in de Pediatric Diabetes Unit