Foto UKZKF
FRNLEN

>>Genetica

Logo Genetica UKZKFPediatrische raadplegingen (logo)

In het UKZKF kunnen de patiënten een beroep doen op een eenheid genetica waarvan de werkzaamheden zich op verschillende assen toespitsen zoals contactname en evaluatie tijdens de zaalrondes, aanvragen van huisartsen en interne of externe specialisten, of complexe oppuntstellingen in de eenheden voor daghospitalisatie.

Wij verzekeren eveneens consultaties en een oppuntstelling van de prenatale diagnostiek, de opvolging van de patiënten tijdens de consultaties erfelijkheidsraadpleging, van de geboorte tot de volwassen leeftijd.

Alle aspecten van de toegepaste genetica worden behandeld waarbij een continuüm van de prenatale periode tot de post-natale periode verzekerd wordt; gaande van de pediatrie tot de erfelijkheidsraadpleging.