Foto UKZKF
FRNLEN

>>Hemato-oncologie

De dienst Kinderhematologie en Immunologie is gespecialiseerd in het behandelen van kinderen en jongvolwassenen met :

 • kanker (solide tumoren en leukemie) ;
 • goedaardige bloedziekten ;
 • hemofilie en andere stollingsstoornissen ;
 • immuunziekten (behalve HIV virusinfectie) ;
 • reumatische aandoeningen, arthritis bij kinderen, auto-immuun en ontstekingsziekten ;
 • ziekten die een beenmerg of hematopoïetische stamceltransplantatie vereisen.

De medische staf, verpleegkundigen en paramedici zijn opgeleid voor het behandelen van deze specifieke pathologieën en dit zowel op medisch, psychologisch als sociaal vlak. Zij werken interdisciplinair om zo aan ieder kind zijn specifieke behandeling te kunnen geven rekening houdend met de medische, psychologische en sociale aspecten.

Zaal 67 oncologieHospitalisatie op de oncologieafdeling

Hospitalisatie oncologie

Zaal 67 oncologie behandelt zuigelingen, kinderen en jongvolwassenen met een oncologische of hematologische pathologie of met immunodeficiëntie.

De zaal omvat een algemene en een steriele afdeling met isoleerkamers en kamers bestemd voor beenmerg en hematopoïetische stamceltransplantatie.

Benevens dokters, zijn er ook verplegers, psychologen, een kinesitherapeut, sociale assistenten en opvoeders, opgeleid voor de behandeling van deze patiënten waarvan de meeste zwaar chronisch ziek zijn.

Het werk gebeurt in nauwe samenwerking met de ambulante sectoren, voornamelijk met het daghospitaal, de thuisverpleging en de huisartsen.

Medisch dagziekenhuis

Daghospitaal

Het daghospitaal zorgt voor opvang en behandeling van zuigelingen, kinderen en jongvolwassenen met een oncologische of hematologische pathologie, met immunodeficiëntie of een reumatische aandoening die bijkomende onderzoeken of een behandeling vereisen waarvoor geen hospitalisatie nodig is. In het daghospitaal worden eveneens zwaar immunogedeprimeerde patiënten behandeld die na een beenmergtransplantatie in relatief isolement moeten.

Raadplegingen van kinderhemato-oncologie, immunologie et rhumatologie

 • Solide tumoren
 • Kwaadaardige hemopathieën
 • Algemene hematologie
 • Hemofilie en stollingsstoornissen
 • Immuno/rhumatologie

Hemofilie Referentiecentrum HemoWaB

Het centrum maakt deel uit van het European Reference Network (ERN PaedCan), dat al wie beroepsmatig binnen Europa op dit vlak bezig is met elkaar in verbinding brengt om op die manier de Good Practices te delen bij de behandeling en de begeleiding van kinderen met een zeldzame of complexe kanker.