Foto UKZKF
FRNLEN

>>Preventie en Controle van Infecties - Ziekenhuishygiëne

ZiekenhuishygiŽneMet de evolutie van de medische technieken is het niet meer zozeer de oorspronkelijke ziekte die een beperkende factor speelt bij de genezing, doch wel het risico om het welslagen te zien in gevaar brengen door een infectie opgelopen binnen het ziekenhuis (nosocomiale infectie).

Deze kan de hospitalisatie verlengen en zelfs het mortaliteitsrisico verhogen.

Ondanks de ontwikkeling van krachtigere en meer gevarieerde antibiotica, zijn de microben erin geslaagd zich hieraan beter en beter aan te passen, terwijl bepaalde onder hen er een resistentie hebben tegen verworven.

Een team van het UKZKF zorgt dus dat optimale maatregelen worden genomen bij de preventie van nosocomiale infecties.