Foto UKZKF
FRNLEN
Samenstelling :

Voorzitter : Dr. Sophie Blumental (infectieziekten bij kinderen)

Ondervoorzitter : Prof. Philippe Lepage (infectieziekten bij kinderen)

Leden : Dr. Xavier Beretta-Piccoli (intensieve zorgen), Prof. Georges Casimir (Medisch Directeur, pneumologie),
Dr. Martine Dassonville (gastro-intestinale heelkunde en neonatale chirurgie), Mw. Michèle Delestrait (referentieverpleegkundige ziekenhuishygiëne), Mw. Julie Druez (apotheek), Dr. Alice Ferster (oncologie), Dr. Christine Fonteyne (Pain Unit en palliatieve zorgen), Dhr. Jan Foubert (Directeur Verpleegkundig Departement), Dr. Abdallah Kanfaoui (Hoofdgeneesheer, algemene pediatrie), M. Massin Lebitasy (klinisch bioloog), Mw. Yvette Miendje (verantwoordelijk voor de bacteriologie op de dienst microbiologie), Dr. Pascale Perlot (algemene pediatrie), Dr. Sébastien Redant (spoedgevallen), Prof. Pierre Smeesters (Diensthoofd Pediatrie, infectieziekten bij kinderen, wetenschappelijk onderzoek) en Mw. Narcisse Van Cauwenbergh (apotheek)

>>Antibioticatherapiebeleidsgroep

Sinds 2007 is elk ziekenhuis in België bij wet verplicht om over een Antibioticatherapiebeleidsgroep te beschikken. Deze staat onder toezicht van het BAPCOC (Belgian Antibiotic Policy Coordination Committee) en wordt daar ook door gesubsidieerd. De voornaamste doelstellingen van onze Antibioticatherapiebeleidsgroepen zijn protocollen ter behandeling van infectieziekten uitwerken en toepassen, de beschikbare antibiotica optimaal benutten,  toezien op de lokale bacteriële epidemiologie en daar – desgevallend – op inspelen en er ook voor zorgen dat de procedures inzake ziekenhuishygiëne strikt worden nageleefd door iedereen in onze instelling. Bovendien neemt deze groep ook actief deel aan de nationale toezichtenquêtes om de implementering en  impact te evalueren van een beleid dat erop gericht is het gebruik van antibiotica in ons land terug te schroeven.

De Antibioticatherapiebeleidsgroepen dienen minstens vier keer per jaar te vergaderen en moeten zich minstens samenstellen uit een infectioloog, een microbioloog, een hygiëne-arts en een ziekenhuisapotheker, omringd door artsen en verpleegkundigen uit de voornaamste departementen van het ziekenhuis.

De belangrijkste activiteiten zijn de volgende :

  • protocollen uitwerken en valideren ter behandeling van infectieziekten of wanneer er een beroep wordt gedaan op antibiotica. Bij deze protocollen wordt rekening gehouden met de vakliteratuur, maar ook met de lokale epidemiologie van de instelling en andere parameters zoals verkrijgbare medicatie bij de apotheek,  terugbetalingsmodaliteiten, toedieningsmogelijkheden,… ;
  • erop toezien dat deze aanbevelingen en protocollen – zoals die binnen het ziekenhuis zijn uitgewerkt – wel degelijk op het terrein worden nageleefd;
  • maatregelen implementeren die bedoeld zijn om het buitensporige of zinloze verbruik van antibiotica in te dijken (via seminaries, beperkte toegang tot bepaalde specialiteiten, enz.);
  • het verbruik van antibiotica analyseren met feedback naar de voorschrijver toe om de behandeling te optimaliseren en onnodig lange en dure ziekenhuisopnames te vermijden;
  • instaan voor de permanente bijscholing van het medisch en verpleegkundig personeel;
  • de evolutie van de resistenties van de bacteriën opvolgen;
  • het therapeutisch formulier m.b.t. de infectiewerende middelen constant updaten;
  • ieder jaar een kwaliteitsrapport opmaken dat bestemd is voor het BAPCOC waarvan de goedkeuring ons de kans biedt om een extra financiering te bekomen in de vorm van bijkomende subsidies voor ons ziekenhuis.

>>Kliniek voor Infectiologie.