Foto UKZKF
FRNLEN

>>Neonatale intensieve zorgen

In de afdeling Neonatale Intensieve Zorgen verblijven pasgeborenen die verzorging en een gespecialiseerde bewaking vereisen, want de aanpassing aan het extra-uteriene leven is zeker geen « kinderspel ».

Neonatale Intensieve ZorgenNeonatale Intensieve ZorgenNeonatale Intensieve Zorgen

Hier treft men bijvoorbeeld baby’s waarvan de geboorte moeilijk verlopen is, die congenitale ziektes of infecties vertonen of die vroegtijdig geboren zijn.

De vroeggeboren baby is geboren vóór de 37e zwangerschapsweek (een zwangerschap duurt gewoonlijk 40 weken). Hij is kleiner en kwetsbaarder dan de baby die na de normale zwangerschapstermijn is geboren. Bepaalde organen zijn nog niet volgroeid (bijvoorbeeld de longen). Hij is gevoeliger aan koude, kan zich nog niet alleen voeden en het onbreekt hem eveneens aan verweermiddelen tegen  infecties.
De combinatie en de ernst van deze verschillende problemen zullen de verblijfsduur in de neonatale sector beïnvloeden.

PerinatalogieBaby’s met een congenitale afwijking (verworven vóór de geboorte) vereisen tevens zeer bijzondere zorgen.
Het UKZKF telt talrijke pediaters specialisten (cardiologen, nefrologen, hematologen, chirurgen,…) gelast samen met de pediater neonatoloog met de diagnostiek en de verzorging van de zieke baby’s.
Het pluridisciplinaire aspect (discussies tussen specialisten) van de ziektebenadering staat borg voor een globale opvang van het kind en van zijn familie.

Eenheid Perinatalogie

In deze zelfde optiek werd de Perinatale eenheid in 2003 opgericht.
De Perinatale eenheid is ontstaan uit de samenwerking tussen de gynaecologen verloskundigen, de pediaters neonatologen, de pediaters specialisten van de verschillende pathologieën en de leden van de psychosociale dienst van het Universitair Ziekenhuis Brugmann en van het UKZKF.
Deze eenheid richt zich tot alle ouders en externe geneesheren die bijkomende informatie wensen betreffende een opgespoorde of opspoorbare afwijking vóór de geboorte.
Deze afdeling biedt eveneens een steun aan de gezinnen en biedt hen ruimte voor dialoog.Eenheid Koala

Eenheid Koala

Eenheid Koala : een kamerOp menselijk vlak, laat de "Koala" eenheid toe dat een van de ouders, met al het nodige comfort, bij het kindje verblijft en de ouders kunnen zich rond hun pasgeboren kindje verenigen in een hartelijke sfeer waar het welzijn (kleine keuken en salon voor de ouders) en de harmonie voorrang krijgen.

Ongeacht de reden van uw bezoek aan de neonatale intensieve zorgen, uw aanwezigheid bij de baby is waardevol en essentieel voor de kwaliteit van zijn ontwikkeling.Eenheid Koala : eetplaats

Doorheen het traject zal u door het team geleid worden.
De pediaters zijn permanent in de afdeling of in de nabijheid ervan aanwezig. Zij houden u regelmatig op de hoogte van de medische evolutie van uw baby.  U zal het meeste contact hebben met de verpleegkundigen die zich permanent bij uw baby bevinden om hem de door de geneesheer voorgeschreven zorgen en toezicht te verstrekken.