Foto UKZKF
FRNLEN

>>Nefrologie-dialyse

HemodialyseRaadpleging uro-nefroEenheid uro-nefroDe nefrologie is de geneeskundige tak die zich richt op nierziektes, hun oorzaken en hun gevolgen. Zijn activiteiten behelzen de antenatale opsporing tot de volwassen leeftijd. In onze afdeling kan men terecht voor alle behandelingen van nierinsufficiënties : conserverende behandeling, « kunstmatige » nier (hemodialyse, peritoneale dialyse) en niertransplantatie.

De urodynamiek spitst zich toe op de behandeling van dysfuncties van de blaas en van de sphincter. Deze dysfuncties manifesteren zich door incontinentie, infecties van de urinewegen zelfs door nierinsufficiëntie.

Het verzorgingsteam getuigt van een multidisciplinaire aanpak en is samengesteld uit pediaters nefrologen, verpleegkundigen, een diëtiste, een psycholoog, een maatschappelijke werkster en een opvoedster. Deze werken nauw samen met het team voor urologische heelkunde, de chirurgen voor nierinsufficiëntie van het UVC Brugmann, van het Erasmusziekenhuis en van andere ziekenhuizen. De activiteiten worden verspreid over klassieke hospitalisatie en daghospitalisatie, consultatie en andere satellietziekenhuizen.

Dialysecentrum

Voor ernstige acute of chronische nierinsufficiëntie wordt een dialysebehandeling ingezet.
Dit centrum wordt geleid door een gespecialiseerd, vakkundig en multidisciplinair team. Het gaat hier om één van de 2 enige erkende Belgische centra voor pediatrische hemodialyse.
Bij hemodialyse wordt het bloed van de patiënt gefilterd in een kunstnier buiten het lichaam en dit ongeveer 3 maal 4 uur per week.
Peritoneale dialyse is een techniek waarbij het bloed gezuiverd wordt door het laten inlopen van een vloeistof in de buikholte en deze regelmatig te wisselen.
Van zodra de nierinsufficiëntie van het kind ernstig en onomkeerbaar wordt, wordt een niertransplantatie geprogrammeerd.

HemodialyseHemodialyseHemodialyse


HemodialyseHemodialyse