Foto UKZKF
FRNLEN

>>Nefrologie-dialyse

HemodialyseRaadpleging uro-nefroEenheid uro-nefroDe nefrologie is de geneeskundige tak die zich richt op nierziektes, hun oorzaken en hun gevolgen. Zijn activiteiten behelzen de antenatale opsporing tot de volwassen leeftijd. In onze afdeling kan men terecht voor alle behandelingen van nierinsufficiënties : conserverende behandeling, « kunstmatige » nier (hemodialyse, peritoneale dialyse) en niertransplantatie.

De urodynamiek spitst zich toe op de behandeling van dysfuncties van de blaas en van de sphincter. Deze dysfuncties manifesteren zich door incontinentie, infecties van de urinewegen zelfs door nierinsufficiëntie.

Het verzorgingsteam getuigt van een multidisciplinaire aanpak en is samengesteld uit pediaters nefrologen, verpleegkundigen, een diëtiste, een psycholoog, een maatschappelijke werkster en een opvoedster. Deze werken nauw samen met het team voor urologische heelkunde, de chirurgen voor nierinsufficiëntie van het UVC Brugmann, van het Erasmusziekenhuis en van andere ziekenhuizen. De activiteiten worden verspreid over klassieke hospitalisatie en daghospitalisatie, consultatie en andere satellietziekenhuizen.

Eenheid urologie-nefrologie (zaal 61N)

De hospitalisatiedienst urologie/nefrologie is een medisch/chirurgische eenheid voor kinderen met een nierziekte en/of een urinewegenaandoening. Op deze afdeling kunnen kinderen terecht die in leeftijd variëren van enkele dagen tot 18 jaar. De dienst telt 14 bedden (10 privékamers en 2 kamers met 2 bedden).

Het is een hightech afdeling voor kinderen met een niertransplantatie. Naast de voorbereidselen voor de operatie, de specifieke zorg en het toezicht  na de ingreep zorgt het team ook voor de follow-up en de begeleiding van de patiënten met het oog op de terugkeer naar hun thuis.

De peritoneale  dialyse behoort eveneens tot de taken van onze afdeling. De dienst staat verder ook in voor de therapeutische opvoeding, de opvolging thuis en de consultaties achteraf.

Daarnaast zijn er andere, specifieke pathologieën die in onze afdeling aan bod komen, zoals cardiologie, NKO en neurologie.

Het team bezit niet alleen een doorgedreven kennis op het gebied van de verpleegkundige zorg in de pediatrie en van de verschillende pathologieën, maar er is voor haar ook een andere rol weggelegd: luisteren, het begeleiden en ondersteunen van de patiënten en hun familie. Al onze patiëntjes zijn in handen van een multidisciplinair team dat zijn vakkennis regelmatig aanscherpt en/of opfrist om de kinderen te allen tijde een kwalitatief hoogstaande zorg te kunnen verstrekken.

Wij werken ook met gespecialiseerde opvoeders die allerlei speelse activiteiten organiseren die zijn afgestemd op de leeftijd en de voorkeuren van de patiëntjes.

Meer over de visie van de eenheid

Dialysecentrum

Voor ernstige acute of chronische nierinsufficiëntie wordt een dialysebehandeling ingezet.
Dit centrum wordt geleid door een gespecialiseerd, vakkundig en multidisciplinair team. Het gaat hier om één van de 2 enige erkende Belgische centra voor pediatrische hemodialyse.
Bij hemodialyse wordt het bloed van de patiënt gefilterd in een kunstnier buiten het lichaam en dit ongeveer 3 maal 4 uur per week.
Peritoneale dialyse is een techniek waarbij het bloed gezuiverd wordt door het laten inlopen van een vloeistof in de buikholte en deze regelmatig te wisselen.
Van zodra de nierinsufficiëntie van het kind ernstig en onomkeerbaar wordt, wordt een niertransplantatie geprogrammeerd.

HemodialyseHemodialyseHemodialyse


HemodialyseHemodialyse