Foto UKZKF
FRNLEN

>>Interuniversitair referentiecentrum voor hersenverlamming ULB-VUB-ULg (CIRICU)

CIRICU

CIRICU beoogt het optimaliseren van de follow-up van patiënten met hersenverlamming door voor elke patiënt een persoonlijk behandelingsschema uit te werken :

 • Opmaak van een volledige, multidisciplinaire balans die als basis dient voor het uit te werken behandelings- en revalidatieschema
 • Regelmatige evaluaties van het behandelings- en revalidatieschema  
 • Case per case advies

Binnen het UKZKF houden wij de consultaties :

 • in de kinesitherapieruimte (op de – 1) ;
 • in één enkele sessie met alle betrokkenen – althans, voor zover dat kan – of in twee sessies die dan zo kort mogelijk op elkaar moeten volgen.

Voor wie is zo’n balans uiteindelijk bestemd?

Ieder kind dat een hersenverlamming vertoont vóór de leeftijd van twee jaar kan een beroep doen op CIRICU.

Hersenverlamming is een klinisch syndroom dat wordt gekenmerkt door stoornissen in de bewegings- en houdingontwikkeling van een kind die zijn toe te schrijven aan niet-progressieve pathologische processen waarbij de hersenen van de foetus of van de baby wordt aangetast. 

Deze motorische aandoeningen gaan vaak gepaard met sensoriële, perceptieve en cognitieve stoornissen, alsook ook op het vlak van communicatie en gedrag, epilepsie en uiten zich verder ook in een aantal secundaire spier- en skeletaandoeningen.

De referentiecentrums zijn destijds in het leven geroepen om de diverse behoeftes en de behandeling van patiënten met hersenverlamming in kaart te brengen en te coördineren.

Het centrum Ciricu ligt verspreid over 5 sites :

 • Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola
  J.J. Crocqlaan 15, 1020 Brussel - Tel. +32 (0)2 477.28.60 - E-mail ciricu@huderf.be
 • UZ Brussel
  Laarbeeklaan 101, 1090 Brussel - Tel. +32 (0)2 477.41.78 
 • CHL La Citadelle
  Bld du XIIième de Ligne 1, 4000 Luik - Tel. +32 (0)4 225.76.10
 • Erasmus Ziekenhuis
  Lenniksebaan 806, 1070 Brussel - Tel. +32 (0)2 555.69.78
 • Ziekenhuis Inkendaal
  Inkendaalstraat 1, 1602 Vlezenbeek - Tel. +32 (0)2 531.51.11

Coördinerend arts van het referentiecentrum : Prof. B. Dan, neuropediater

UKZKF team :

 • Prof.  Dr. D. Amrom, pediatrisch neuroloog
 • Dr. L. De Borre, orthopedisch chirurg
 • De dames F. Vanhorsigh, J. Beeckman & en de heer H. Schmit, kinesitherapeuten
 • Mw. C. De Beer De Laer, logopediste
 • De heer S. Baijot en de dames M. Sottiaux & S. Galer, psychologen
 • Dr. M. Leonard, pediatrisch voedingsdeskundige (aparte consultatie)
 • Mw. M. Robert, diëtiste (aparte consultatie)
 • Mw. P. Simon, EEG verpleegkundige
 • Mw. L. Loterie, sociaal assistente
 • Mw. G. Adriaans, secretaresse en administratief coördinatrice