Foto UKZKF
FRNLEN

>>Centrum voor bewegingsanalyse

BewegingsanalyseDe afdeling Neurologie heeft een centrum geopend voor de studie van bewegingen bij het kind, samen met het departement Neurologie van het UVC Brugmann voor de analyse van volwassen patiënten.

Kinderen die lijden aan motorische stoornissen (gevolgen van letsels, ongevallen, aangeboren afwijkingen, gevolgen van verstikking in de zuigelingperiode ...) moeten optimaal worden gestimuleerd om zo zelfstandig mogelijk te bewegen. Om een specifiek revalidatieprogramma te kunnen opstellen moet de stoornis nauwgezet worden geanalyseerd : meer bepaald moet de spieractiviteit en de daaruit volgende beweging van het lichaam worden geanalyseerd. Verschillende camera’s registreren de beweging en de stappen van het kind (of van de volwassene met motorische problemen) door deze op te delen in verschillende fasen. De neuroloog gebruikt daarvoor een gesofisticeerd informaticaprogramma dat hem helpt om de stoornis te begrijpen en de beste therapie te bepalen om de handicap te verminderen.

Het Universitair Kinderziekenhuis en de campus Brugmann beschikken over een modern en performant instrument voor hulp aan ernstige neurologische patiënten, als aanvulling voor het Centrum voor Traumatologie en Readaptatie (CTR) dat bekend staat voor zijn opmerkelijk werk inzake de zorg voor traumatische neurologische symptomen, meer bepaald van het ruggenmerg.

De kliniek doet bovendien heel wat research op het vlak van deze handicaps. Even ter herinnering, in België sterven elk jaar ongeveer 400 kinderen aan de gevolgen van een verkeersongeval...

>>Meer informatie over de kliniek Neurologie.