Foto UKZKF
FRNLEN

>>One Day Clinic

One Day Surgery

One DayOne Day Surgery

In zaal 64 of « One Day Surgery » kunnen de kinderen terecht die een ambulante heelkundige ingreep of een ambulant onderzoek onder algemene narcose ondergaan.

Talrijke onderzoeken (IRM, CT scan, geëvokeerde potentialen,…) of interventies (urologische, digestieve, NKO, oftalmologische, stomatologische,...) kunnen in de One Day plaatsvinden.

Anesthesisten, gespecialiseerd in de pediatrie, ontmoeten de kinderen voorafgaandelijk ter consultatie anesthesie van de One Day.
De One Day Surgery beschikt thans over 15 bedden uitgerust voor de post-anesthesie bewaking van kinderen.
Het verpleegkundig team is specifiek opgeleid voor de behandeling en de post-anesthesie bewaking van de kinderen.

Opening van het nieuwe operatiekwartier & de One Day (gebouw Vis)

Medisch dagziekenhuis

Medisch dagziekenhuis

Deze eenheid is voorbehouden aan patiënten die een door een geneesheer voorgeschreven ambulante medische behandeling vereisen. Hier worden hoofdzakelijk hemato-oncologische patiënten en patiënten van de dienst Endocrinologie opgevangen :

  • Ambulante chemotherapie, transfusies
  • Opvolging van transplantaties van hematopoiëtische stamcellen
  • Endocrine oppuntstelling
  • Diverse medische oppuntstellingen waarvoor geen hospitalisatie vereist is
  • Behandelingen waarvoor geen hospitalisatie vereist is
  • Diagnostische en therapeutische handelingen met premedicatie
  • Continue zorg
  • Samenwerking met de thuisverzorgingsstructuren