Foto UKZKF
FRNLEN

>>Pedopsychiatrische ziekenhuisafdeling

Unité d'hospitalisation pédopsychiatrique

Voor wie ?

De afdeling vangt jonge adolescenten op tussen 8 en 14 jaar, met een aanzienlijk psychopathologisch lijden dat een tijdelijke institutionele omgeving vereist, wanneer de grenzen van de ambulante zorg worden overtroffen. Er kunnen ook 2 crisissituaties worden opgevangen voor een korte zorgperiode in het kader van het nieuwe beleid voor de geestelijke gezondheid van kinderen en jongeren.

Hoe ?

We zorgen voor een crisisbehandeling, kinderpsychiatrie, psychologische-, institutionele-, school- en sociale ontwikkeling, met het oog op de ontwikkeling van een specifiek behandelingsproject. De familie of naaste familieleden worden zeer actief betrokken bij het systeem. De samenwerking met het externe netwerk wordt gedurende de gehele ziekenhuisopname ondersteund.
Verschillende activiteiten maken het mogelijk het probleem van de adolescent te implementeren: Individueel- en gezinsmanagement, therapeutische groepen, sport, creatieve- en artistieke activiteiten. Een samenwerking met het Robert Dubois team (speciaal onderwijs type 5, school in het ziekenhuis) maakt een voortzetting van de educatieve activiteiten mogelijk evenals een evaluatie van de leerproblemen.

Door wie ?

Een team van kinderpsychiaters, verpleegkundigen, opvoeders, psychologen, primaire- en secundaire leerkrachten en sociale werkers.

Praktische modaliteiten

De verzoeken tot ziekenhuisopname worden gedaan door verwijzende artsen, netwerkprofessionals, familie en/of adolescenten of door de spoeddienst. Een pre-opname gesprek kan nodig zijn om het hospitalisatieplan te verduidelijken.

Contact

Pedopsychiatrische ziekenhuisafdeling
Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola
7 JJ Crocqlaan - 1020 Brussel
Tél. +32 (0)2 477.26.96 – Fax +32 (0)2 477.26.90
E-mail : unite-pedopsy@huderf.be

Toegang

Metro Simonis, tram 19, bus 13, 14, 20, 49, 87.>>Meer informatie over pedopsychiatrische ziekenhuisafdeling.