Foto UKZKF
FRNLEN

>>Pedopsychiatrie : hospitalisatie voor jonge adolescenten

Pedopsychiatrische eenheidOnze pedopsychiatrische eenheid richt zich tot kinderen jonger dan 15 jaar in psychologische crisistoestand die een ziekenhuisbehandeling vereisen voor gedrags- en relatiemoeilijkheden (zelfmoordpoging, gedragsstoornissen, hyperactiviteit, schoolfalen en weigering om naar school te gaan, eetstoornissen...).

  • Diagnostische oppuntstelling van het individueel functioneren, crisisontleding
  • Psychosociale evaluatie en oriëntatie
  • Gezinssteun
  • Dagelijkse evaluatie : de jongeren stimuleren om terug te kunnen genieten van het functioneren, het zijn, het creëren, het denken .... via gestructureerde en inhoudelijke therapeutische activiteiten

Het medische en paramedische team :

>>Meer informatie over de dienst Pedopsychiatrie.