Foto UKZKF
FRNLEN

>>Ouders-baby afdeling

Voor wie ?

De Ouders-baby dagafdeling is bedoeld voor ouders en pasgeboren diaden of triaden met vroege bindingsproblemen, evenals voor jonge kinderen van 0 tot 2,5 jaar met ontwikkelingsstoornissen of psychopathologische symptomen.

Hoe ?

Gedurende de eerste fase van het verblijf wordt een psychiatrische, psychologische, ontwikkelings- en sociale evaluatie van het kind en zijn of haar omgeving gemaakt. Het omvat de observatie van het kind alleen, of in interactie met zijn ouders, met behulp van individuele en/of groepsvideo-interviews, psychomotorische workshops en spelletjes. Gestandaardiseerde beoordelingen kunnen worden ingepland gedurende enkele observatiedagen. Zo kan een tweede therapeutische fase voor het kind en zijn gezin worden voorgesteld, in samenspraak met de ouders, binnen de afdeling of in samenwerking met het externe netwerk (professionals uit de sociale en zorgstructuren).

Door wie ?

Een team van opvoeders, verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, psychomotorische therapeuten, psychologen en kinderpsychiaters.

Praktische modaliteiten

De toelatingsaanvragen worden ingediend door netwerkprofessionals en/of de familie, en zijn onderworpen aan voorafgaande bijeenkomsten.
De kinderen en hun ouders zijn welkom van maandag tot vrijdag tussen 9u en 16u, deeltijds, met inbegrip van individuele zorg voor het kind als dat nodig is
De duur van de therapeutische behandeling is variabel, afhankelijk van de behoeften en indicaties.
Het kind moet in orde zijn met de ziekteverzekering of een aanvraag moet ingediend zijn bij het OCMW.

Contact :

Ouders-baby afdeling
Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola
7 JJ Crocqlaan - 1020 Brussel
Tel. : +32 (0)2 477.33.70
E-mail : unite-parents-bebe@huderf.be