Foto UKZKF
FRNLEN

>>Médecine physique et réadaptation

médecine physique et réadaptation à l'huderf

Lichamelijke- en Revalidatiegeneeskunde (PBM) is een medische specialiteit die zich bezighoudt met de diagnose en behandeling van pathologieën van het neuro-locomotorisch systeem. Het biedt revalidatie- en revalidatiezorg na ziekte, ongeval of operatie.

De Kliniek voor Lichamelijke Geneeskunde is een transversale eenheid die multidisciplinair samenwerkt met de verschillende Ukzkf-klinieken: kliniek neurologie (in het kader van de behandeling van cerebrale parese, CIRICU-conventie), pijnkliniek, orthopedische chirurgie.

Zij werkt samen met de verschillende paramedische teams van het ziekenhuis, om de functionele revalidatie-activiteiten te coördineren (kinesitherapie, ergotherapie, logopedie, psychologie, sociale dienst, steunzolen, verpleegkundigen).

Wanneer moeten specialisten in fysische geneeskunde en revalidatie geraadpleegd worden?

Het therapeutisch gebied van de lichamelijke en revalidatiegeneeskunde is zeer breed. De consultaties in het kader van de fysische geneeskunde en de revalidatie zijn in het bijzonder gericht op pathologieën van het bewegingsapparaat van mechanische oorsprong, het neurologische systeem (centraal en perifeer), functionele stoornissen van diverse oorsprong.  Het team van de kliniek beheert de medische aspecten van de sociale en professionele reïntegratie, zoals het voorschrijven van hulpmiddelen (rolstoel, orthesen, enz.) en de behandeling van chronische pijn.

De activiteit van de kliniek voor fysische geneeskunde en revalidatie draait rond drie assen:

  • poliklinische raadplegingen, alsook poliklinische functionele revalidatie en het voorschrijven van mobiliteitshulpmiddelen in combinatie met ergotherapie (dinsdag- en woensdagochtend).

  • het multidisciplinair overleg Cerebrale Verlamming in het kader van het CIRICU-verdrag, overleg chronische pijn en neuro-orthopedie (maandag, dinsdag, donderdag)

  • Het project functionele revalidatie in het ziekenhuis en de revitalisering van het laboratorium voor bewegingsanalyse