Foto UKZKF
FRNLEN

>>Eenheid voor voedselanafylaxie en ernstige eczeem

In het UKZKF werd een eenheid opgericht voor voedselanafylaxie en ernstige eczeem : deze staat in voor de multidisciplinaire behandeling (artsen, verpleegkundigen, psycholoog, voedingsdeskundige) van deze gevallen en ze bestudeert in samenwerking met de laboratoria van het Erasmus Ziekenhuis en van het UVC Brugmann, de diagnosetesten en de nieuwe therapeutische mogelijkheden. Dit werk kadert in en wordt ondersteund door de pool voeding van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Deelnemende partijen zijn de ULB, het COOVI, het Erasmus ziekenhuis en het UKZKF.

Voedselallergie bij kinderen

Allergie bij kinderenAllergie is het vierde meest voorkomende gezondheidsprobleem geworden in de openbare gezondheidszorg : dat wil zeggen dat de kinderarts in zijn dagelijkse praktijk regelmatig te maken krijgt met dit probleem.

Voedselallergenen zijn eiwitten, hetzij van dierlijke oorsprong, hetzij van plantaardige oorsprong.
Vijf voedingswaren vertegenwoordigen 85% van de voedselallergieën bij kinderen (eieren, pindanoten, melk, vis, hazelnoten) en een klein aantal patiënten zijn allergisch voor meer dan één of twee allergenen.
De klinische tabel van de meervoudige voedselallergieën is gekenmerkt door ernstig eczeem, die vroegtijdiger begint dan wanneer de allergie slechts betrekking heeft op één eiwit.

Wat de diagnose van de klinische allergie betreft, kunnen alleen dubbelblinde testen van orale provocatie (noch de arts, noch de patiënt weten of de patiënt een placebo dan wel een actief voedselbestanddeel ontvangt) uitsluitsel bieden. De enkelblinde techniek is aanvaardbaar bij jonge kinderen. Bloed- en huidtesten geven een goed idee van de allergene sensibilisering het feit dat een individu antistoffen aanmaakt tegen een bepaald voedselbestanddeel), maar laten niet toe de klinische reactie bij contact te voorspellen en zijn dus onvoldoende voor een diagnose.

De spontane genezing van de voedselallergie gaat gepaard met vele jaren aanwezigheid van meetbare specifieke antistoffen. In de meeste gevallen verdwijnt de voedselallergie (koemelk, soja) snel door een slecht begrepen mechanisme van tolerantie-inductie. Voor bepaalde allergenen is de klinische intolerantie hardnekkig en duurzaam. Vooruitgang in het begrip van de oorzaken voor kippeneieren.
Sommige kinderen vertonen ernstige tekenen (anafylactische shock) met larynxoedeem en bloeddrukdaling die kunnen leiden tot het overlijden bij het minste contact met het voedselbestanddeel, soms in minimale hoeveelheden. Deze kinderen moeten snel een adrenaline-injectie krijgen en een programma voor preventie in de familie, de schoolomgeving of andere kringen is noodzakelijk.
Voedingsmiddelen van dezelfde eiwitfamilie als het schuldige voedingsmiddel moeten eveneens worden getest.

>>Meer informatie over de dienst Pneumologie-allergologie.