Foto UKZKF
FRNLEN

>>Pneumologie-allergologie en sportgeneeskunde

Pneumologie

De dienst Pneumologie-allergologie van het UKZKF biedt :

  • Behandeling van algemene respiratoire ziektes (pneumonie, pleuresie, tracheo-bronchitis, laryngitis …).
  • Kliniek voor opsporing en behandeling van bronchiale astma, met inbegrip van de oppuntstelling en de behandeling van inspanningsastma.
  • Behandeling van allergie in al zijn aspecten : ademhalingsallergiën, NKO en huidallergieën.
  • Eenheid voor opsporing en behandeling van voedselallergiën, met inbegrip van anaphylaxie (huidtests met verse voedingsmiddelen, allergeenprovocaties).
  • Pluridisciplinaire geïntegreerde eenheid voor atopie.
  • Referentiecentrum Mucoviscidose erkend door een overeenkomst met het RIZIV – Erasmusziekenhuis/UKZKF
  • Niet-invasieve ventilatie in samenwerking met de Slaapeenheid, de Intensieve Zorgen en de Kinesitherapie.
  • Bronchiale endoscopie (verwijderen van vreemde lichamen).
  • Allergietests, ademhalingsproeven, inspanningsproeven.