Foto UKZKF
FRNLEN

>>Radiologie en medische beeldvorming

Volgende onderzoeken worden in de dienst Medische Beeldvorming uitgevoerd :

RadiologieScanner - MRIDe aanwezigheid van de ouders wordt aanbevolen voor alle onderzoeken (behalve deze uitgevoerd onder algemene narcose). Gelieve eventuele vroegere RX-foto’s m.b.t. het voorziene onderzoek mee te brengen.

Meer gedetailleerde verklarende brochures omtrent de verschillende onderzoekstypes zijn ter uwer beschikking via de consultaties of op het secretariaat voor medische beeldvorming of op deze website.