Foto UKZKF
FRNLEN

>>Retrograde cystografie

Radiologische, morfologische en functionele exploratie van de lage urinaire tractus. Voor deze exploratie wordt de urineblaas door middel van een sonde met een contraststof gevuld.

Dit onderzoek gebeurt op medisch voorschrift en na afspraak.

Voor dit onderzoek moet men niet nuchter zijn.
Uw arts dient antibiotica voor te schrijven (gedurende 3 dagen : de dag vóór, tijdens en na het onderzoek) teneinde een urineweginfectie te voorkomen. Dit onderzoek vergt bovendien een cytobacteriologisch onderzoek van de urine (EMU) om zich ervan te vergewissen dat de urine steriel is.

>>Meer informatie over de dienst Radiologie & medische beelvorming.