Foto UKZKF
FRNLEN

>>Echografieën

Exploratie door ultrasonen van de parenchymateuse en vasculaire structuren  (transfontanellair, cervicaal, schildklier, bekken, urogenitaal, abdominaal, osteo-articulair, scrotaal…).

Deze onderzoeken gebeuren op medisch voorschrift en na afspraak.

Voor de meeste onderzoeken is geen voorbereiding vereist. Voor de exploratie van het bekken en van de urinewegen, moet men zich met een volle blaas aandienen. Uw kind moet derhalve 1u vóór het onderzoek veelvuldig drinken en niet urineren. Breng voor jonge kinderen een zuigfles mee in geval het kind juist vóór het examen zou urineren.
Voor de echografie van de lever : uw kind moet nuchter zijn 3u vóór het onderzoek indien hij ouder is dan 6 maanden. Voor zuigelingen jonger dan 6 maand, is geen nuchtere periode vereist (behoudens specifieke indicatie).

>>Meer informatie over de dienst Radiologie & medische beelvorming.