Foto UKZKF
FRNLEN

>>Magnetic resonance imaging (MRI/NMR)

NMRStudie van de parenchymateuse, articulaire, beender- en vasculaire structuren, uitgevoerd met of zonder toediening van een contraststof.

Dit onderzoek wordt uitgevoerd d.m.v. een krachtig magnetisch veld en een radiofrequentiegolf. 
Dit onderzoek duurt betrekkelijk lang en is luidruchtig, afhankelijk van de leeftijd van het kind zal al of niet een algemene narcose worden overwogen.
Deze onderzoeken gebeuren op schriftelijk medisch voorschrift en na afspraak.

Er bestaan formele tegenindicaties voor wat betreft de aanwezigheid van metalen delen ingeplant in het lichaam (cochleair implantaat, pacemaker …). Vóór het betreden van de onderzoeksruimte, moet u derhalve alle antecedenten m.b.t. heelkundige ingrepen of m.b.t. het hart van uw kind of van uzelf vermelden.  Voor dit onderzoek kan de toediening van een contraststof vereist zijn. Vermeld bij de afspraakname of uw kind allergische antecedenten heeft teneinde eventueel een anti-allergisch preparaat te voorzien.

Indien er geen narcose voorzien is, moet het kind niet nuchter blijven. In geval narcose voorzien is, moet men strikt nuchter blijven en dienen de voorschriften streng nageleefd te worden. Een opname in het daghospitaal wordt geprogrammeerd.

>>Meer informatie over de dienst Radiologie & medische beelvorming.