Foto UKZKF
FRNLEN

>>Slaapgeneeskunde

SlaapgeneeskundeDe consultatie slaapstoornissen  helpt de gezinnen wanneer hun kind slaapstoornissen vertoont (slaapmoeilijkheden, wakker worden en nachtelijke huilbuien, abnormale bewegingen of geluiden tijdens de slaap, snurken, vermoeidheid of slaperigheid overdag) en behandelt apneuproblemen en wiegendood.
Deze consultatie richt zich ook tot rouwende gezinnen na het plots overlijden van een zuigeling.Slaaplaboratorium

Dankzij de gecombineerde bijstand van een pediater, een diëtiste en een psycholoog, verzekert het team een multidisciplinaire opvang voor voedings- of psychologische problemen geassocieerd aan de slaapstoornissen.

SlaapeenheidSlaaponderzoeken kunnen ambulant worden uitgevoerd of in het laboratorium van de pediatrische Slaapeenheid.

Op basis van de werkzaamheden in het ziekenhuis en in het slaaplaboratorium konden gerichte preventiecampagnes opgezet worden. De in 1993 op nationale schaal gestarte campagnes leidden tot een terugval met 75% van het aantal overlijdens door wiegendood bij zuigelingen.

De Slaapeenheid ontwikkelde ook een erkende knowhow op het vlak van slaapstoornissen bij kinderen.