Foto UKZKF
FRNLEN

>>Spoedgevallen

In geval van levensnood vorm het volgende telefoonnummer : 112.
Anders, wend u eerst en vooral tot uw eerste lijnsgeneeskund :

  1. Uw algemene geneesheer of de kinderarts van uw kind
  2. Een wachtdienst van algemene geneeskunde

De oriëntatiepost : een nieuwe manier van werken

Het team van de dienst Spoedgevallen wenst je een spoedig herstel !Er wordt steeds vaker door steeds meer personen een beroepgedaan op de dienst Spoedgevallen.

Deze toevloed van patiënten en de wachttijden die steeds oplopen hebben ons ertoe genoodzaakt om onze manier van werken te wijzigen.

Vanaf heden zullen alle kinderen die zich aanbieden op de dienst Spoedgevallen doorverwezen worden naar de oriëntatiepost. Hier zal een snelle evaluatie van de gezondheidstoestand van het kind gedaan worden. Dit gebeurt door hiervoor opgeleid personeel. Deze evaluatie zal de volgorde bepalen in de welke de patiënten zullen worden onderzocht en behandeld door de dokters. Op deze manier trachten wij de wachttijd voor ernstig zieke kinderen tot een strikt minimum te beperken.

Dit zal op bepaalde momenten de wachttijd voor sommige mensen verhogen maar we zijn er van overtuigd dat iedereen de noodzaak inziet om voorrang te verlenen aan de ernstig zieke kinderen.

SpoedgevallenWaarom moeten we soms wachten?

  • Op spoed komen vaak meerdere mensen tegelijkertijd aan.
  • Een ernstig ziek kind krijgt prioriteit.
  • Ik ben verplicht om het normale circuit te volgen (pediatrie of chirurgie).
  • De dokter is reeds bezig met andere patiëntjes.

Wij doen al het mogelijke om de wachttijden zoveel mogelijk te beperken. We rekenen echter op uw begrip op momenten van grote toevloed van patiënten.

Info
Moeilijkheden ? Wij staan tot uw beschikking.