Foto UKZKF
FRNLEN

>>Spoedgevallen

In geval van een levensbedreigend spoedgeval bel 112

De spoeddienst van het Kinderziekenhuis ontvangt u 24 uur per dag en 7 dagen per week zonder afspraak.
Wij staan in direct contact met de dienst 112.

Nieuwe adres : JJ Crocqlaan nr 7, 1020 Brussel

Covid-19 - Specifieke maatregelen, reorganisatie van de dienst en van het ziekenhuis :
 • Slechts één ouder mag het zieke kind vergezellen.
 • Vermijd het meenemen van andere kinderen die niet ziek zijn tijdens dit bezoek naar de spoedgevallendienst.
 • Natuurlijk heeft het de voorkeur dat de begeleidende ouder niet ziek is, maar onze prioriteit is uw kind!
 • Mondmaskers worden gegeven aan de ouder die er geen draagt en aan het kind als hij of zij oud genoeg is om er een te dragen.

Alle informatie en maatregelen genomen bij het UKZKF

Pediatrische Infolijn Covid-19 in het Kinderziekenhuis

Wanneer is een bezoek aan de spoeddienst absoluut noodzakelijk (niet-volledige lijst)?

Kom altijd naar de spoed met uw kind in de volgende situaties :

 1. Uw kind heeft koorts
  • Hij/zij heeft koorts en is minder dan 3 maanden oud (meer dan 38° C)
  • Hij/zij heeft koorts en ziet er erg ziek uit
  • Hij/zij is ouder dan 3 maanden en heeft al vier dagen of meer koorts
  • Hij/zij heeft al vier dagen of meer koorts
  • Hij/zij heeft koorts en uitslag (puistjes)
  • Hij/zij heeft koorts en mankt
 2. Het gedrag van uw kind is veranderd
  • Hij/zij valt heel snel, of op ongewone momenten in slaap en/of u hebt moeite om hem/haar wakker te maken
  • Hij/zij gedraagt zich anders dan normaal, hij/zij is niet "zoals gewoonlijk"
  • U maakt zich zorgen over de toestand van uw kind: hij/zij is gelaten, speelt niet zoals gewoonlijk, beweegt niet veel, lijkt in niets geïnteresseerd, lijkt niet naar u te kijken, u niet te herkennen
  • Hij/zij heeft een "bolle fontanel"  (zwelling van het 'zachte gedeelte' op het hoofd van een kind)
 3. Uw kind heeft ademhalingsproblemen
  • Hij/zij ademt moeilijk. Hij/zij heeft een snelle of onregelmatige ademhaling;
  • Hij/zij is bleker;
  • Zijn/haar lippen zijn wit- of blauwachtig (bel 112);
  • Zijn/haar ademhaling is luidruchtig; hij/zij is kortademig; hij/zij is rusteloos; hij/zij maakt geluid bij het in- of uitademen
  • Hij/zij heeft een allergische reactie: het gezicht en de lippen zwellen op; zijn/haar stem wordt hees; Hij/zij heeft moeite met ademhalen of heeft een huiduitslag... (bel 112).
 4. Uw kind heeft huiduitslag (puistjes of vlekken)
  • Blauw-rode puntvormige vlekjes op de huid
  • Netelroos
  • Een huiduitslag die u niet herkent
 5. Uw kind heeft diarree, braakt, voedingsproblemen
  • Heeft vaak diarree en braakt frequent, heeft een droge mond, geen tranen
  • Een zure adem (een geur die u doet denken aan een "goudreinet")
  • Uw kind drinkt (en plast) de hele tijd
  • Uw kind weigert te drinken
  • Uw kind verliest veel gewicht
  • Uw kind heeft een erg pijnlijke buikpijn
 6. Er gebeurt een huishoudelijk - of ander- ongeval
  • Een breuk of letsel
  • Braken na een verwonding of een val
  • Een hevige pijn die niet vermindert met een gewone pijnstiller
  • Een brandwond
  • Uw kind heeft een gevaarlijk product, een voorwerp of een medicijn ingeslikt...
  • Genitale pijn
  • Een oogletsel
  • Uw kind is gevallen/heeft een klap op zijn/haar hoofd gekregen
  • (gedeeltelijk) gezichtsverlies
  • Uw kind bloedt en de bloeding stopt niet door er gewoon  een kompres tegen te drukken.
 7. U moet ook naar de spoeddienst komen als:
  • uw kind een chronische ziekte heeft of een aandoening die een specifieke medische begeleiding vereist, en hij/zij een bijkomend probleem heeft ;
  • uw kind of tiener is suïcidaal, zelfagressief of heeft verontrustende zelfmoordgedachten ;
  • uw kind ongewoon vreemd gedrag vertoont.

Als uw kind moet worden onderzocht door een arts maar volgens u niet langs de spoeddienst moet, neem dan contact op met:

 • Uw behandelende arts of kinderarts
 • De wachtdienst  
 • De dienst algemene pediatrie van het UKZKF om een afspraak voor een consultatie te maken.
  Voor acute problemen zal een snelle afspraak gemaakt worden bij een pediater van het UKZKF (binnen de 48 uur): +32 (0)2 477.31.20 

Hoe verloopt een opname op de spoeddienst?

Uw kind wordt opgevangen en ingeschreven bij aankomst op de dienst. Elk kind dat zich op de dienst meldt, wordt systematisch geïdentificeerd en vervolgens geëvalueerd door ons hiervoor opgeleid verpleegkundig personeel. Zijn leeftijd, de omstandigheden van het ongeval, zijn voorgeschiedenis en het onderzoek door de verpleegkundige, zijn vervolgens bepalend voor de volgorde van bezoek bij de arts.

Uw traject op de spoed in 6 stappen

Waarom moet u soms wachten op de spoeddienst?

 • Meerdere kinderen zijn tegelijk aangekomen
 • Een kind heeft nood aan snelle of onmiddellijke medische zorgen
 • We moeten wachten op resultaten van het laboratorium
 • Een bed zal vrijkomen

Wij vangen ongeveer 40.000 patiënten per jaar op, van wie er vervolgens 3.000 zullen worden opgenomen. We stellen alles in het werk om uw bezoek aan de spoeddienst zo goed mogelijk te laten verlopen en rekenen op uw begrip op drukke momenten.

Indicatieve wachttijden voor verschillende types onderzoeken, van het labo naar de team :
>Bloedonderzoek : 2u
>Urineonderzoek : 30 min
>Uitstrijkje (afhankelijk van soort) : van 12u tot 5 dagen
>Radiologie : gewone radiografische beeldvorming 30 min – echo/scan 2u
>Advies van specialist of raadpleging : hangt af van de planning

Onze tips

Zie onze blog !

Over ons
Ons personeel is gespecialiseerd in pediatrie en dringende medische zorgen. Ons team wordt continu bijgeschoold om de kinderen optimale medische zorgen te kunnen verstrekken.

Een inlichting? Een probleem? Een suggestie?

 • U wilt informatie ontvangen over de rechten van uw kind 
 • U hebt een probleem
 • U hebt een suggestie om onze dienstverlening te verbeteren

Stuur ons een mail via dit online-formulier.
U zou er liever over praten : op het nummer +32 (0)02 477.28.96 kunt u van maandag tot vrijdag contact opnemen met een bemiddelaar. Hij/zij is ook bereikbaar via E-mail.