Foto UKZKF
FRNLEN

>>Spoedgevallen

In geval van een levensbedreigend spoedgeval bel 112

De spoeddienst van het Kinderziekenhuis ontvangt u 24 uur per dag en 7 dagen per week zonder afspraak.
Wij staan in direct contact met de dienst 112.

Nieuwe adres : JJ Crocqlaan nr 7, 1020 Brussel

Wanneer is een bezoek aan de spoeddienst absoluut noodzakelijk (niet-volledige lijst)?

Het kind vertoont:

 • Ademhalingsmoeilijkheden : snellere, onregelmatige ademhaling; het kind is bleek; het heeft wit- of blauwachtige lippen; luid ademhaling...
 • Een fractuur of ernstige blessure na een ongeval
 • Braken na een blessure of een val
 • Koorts bij een kind jonger dan 3 maanden (meer dan 38°C)
 • Koorts met gedragsveranderingen
 • Zware slaperigheid en moeite om uw kind te wekken
 • Huiduitslag (paarse/donkerrode puntjes of vlekken op de huid)
 • Een combinatie van symptomen: diarree en braken + droge mond, geen tranen
 • Hevige pijn
 • Een allergische reactie : het gezicht en de lippen van uw kind zwellen op ; het wordt hees ; het heeft moeite met ademen of huiduitslag in de vorm van plekken...
 • Een ernstige brandwonde

U moet ook naar de spoeddienst komen als:

 • Uw kind is gevallen/een klap heeft gekregen op het hoofd
 • Uw kind een gevaarlijk product, een voorwerp, een geneesmiddel heeft ingeslikt
 • Uw kind een chronische ziekte heeft of een ziekte die specifieke medische opvolging vereist en het een probleem heeft
 • Uw kind abnormaal gedrag vertoont waardoor u denkt 'hij/zij is niet zoals anders'

Als uw kind moet worden onderzocht door een arts maar volgens u niet langs de spoeddienst moet, neem dan contact op met:

 • Uw behandelende arts of kinderarts
 • De wachtdienst  
 • De dienst algemene pediatrie van het UKZKF om een afspraak voor een consultatie te maken.
  Voor acute problemen zal een snelle afspraak gemaakt worden bij een pediater van het UKZKF (binnen de 48 uur): +32 (0)2 477.31.20 

Hoe verloopt een opname op de spoeddienst?

Uw kind wordt opgevangen en ingeschreven bij aankomst op de dienst. Elk kind dat zich op de dienst meldt, wordt systematisch geïdentificeerd en vervolgens geëvalueerd door ons hiervoor opgeleid verpleegkundig personeel. Zijn leeftijd, de omstandigheden van het ongeval, zijn voorgeschiedenis en het onderzoek door de verpleegkundige, zijn vervolgens bepalend voor de volgorde van bezoek bij de arts.

Uw traject op de spoed in 6 stappen

Waarom moet u soms wachten op de spoeddienst?

 • Meerdere kinderen zijn tegelijk aangekomen
 • Een kind heeft nood aan snelle of onmiddellijke medische zorgen
 • We moeten wachten op resultaten van het laboratorium
 • Een bed zal vrijkomen

Wij vangen ongeveer 40.000 patiënten per jaar op, van wie er vervolgens 3.000 zullen worden opgenomen. We stellen alles in het werk om uw bezoek aan de spoeddienst zo goed mogelijk te laten verlopen en rekenen op uw begrip op drukke momenten.

Indicatieve wachttijden voor verschillende types onderzoeken, van het labo naar de team :
>Bloedonderzoek : 2u
>Urineonderzoek : 30 min
>Uitstrijkje (afhankelijk van soort) : van 12u tot 5 dagen
>Radiologie : gewone radiografische beeldvorming 30 min – echo/scan 2u
>Advies van specialist of raadpleging : hangt af van de planning

Onze tips

Zie onze blog !

Over ons
Ons personeel is gespecialiseerd in pediatrie en dringende medische zorgen. Ons team wordt continu bijgeschoold om de kinderen optimale medische zorgen te kunnen verstrekken.

Een inlichting? Een probleem? Een suggestie?

 • U wilt informatie ontvangen over de rechten van uw kind 
 • U hebt een probleem
 • U hebt een suggestie om onze dienstverlening te verbeteren

Stuur ons een mail via dit online-formulier.
U zou er liever over praten : op het nummer +32 (0)02 477.28.96 kunt u van maandag tot vrijdag contact opnemen met een bemiddelaar. Hij/zij is ook bereikbaar via E-mail.