Foto UKZKF
FRNLEN

>>Urologie

Kinderheelkunde

De pediatrische urologische heelkunde heeft hoofdzakelijk betrekking op nierafwijkingen en afwijkingen van het urinair stelsel en van de geslachtsorganen van het kind.

Deze worden meestal aan het licht gebracht door antenatale echografie  of oppuntstellingen van urinaire infecties of abdominale pathologieën.

Worden ook nog behandeld : urineinfecties, lithiasen, kanker van de urinewegen,…