Foto UKZKF
FRNLEN

>>A.P.P.I. afdeling (Autisme – Vroegtijdige individuele behandeling)

Voor wie ?

Voor kinderen van 1 tot 3 jaar met een vroege communicatiestoornis met een vermoedelijke autismespectrumstoornis (ASS).

Hoe ?

De behandeling is voornamelijk gebaseerd op het Early Start Denver Model (ESDM), een intensieve therapie op basis van spel die de kwaliteit van de relatie en de motivatie van het kind centraal stelt in de interventie. Op basis van regelmatige evaluaties van de verschillende ontwikkelingsgebieden van kinderen worden geďndividualiseerde doelen geconstrueerd en aangepast. Deze doelstellingen worden gedeeld met de ouders en alle belanghebbenden rond het kind om de samenhang van het project te verzekeren.
Andere interventiemethoden worden gebruikt volgens de specifieke behoeften van elk kind, zoals de PECS (image Exchange communication system) of de relationele psychomotorische vaardigheden. Interventies thuis en in andere opvangomgevingen (kinderdagverblijf, kleuterschool, school) worden regelmatig verzekerd door het team.

Door wie ?

Een multidisciplinair team dat is opgeleid in ESDM en ASS-specifieke interventies: Opvoeder, verpleegkundige, psycholoog, spraaktherapeut, psychomotorisch therapeut, maatschappelijk werker en kinderpsychiater.

Praktische modaliteiten

De aanvraag voor toelating moet worden ingediend door een Autism Resource Center na evaluatie van het kind. De betrokkenheid van het kind en zijn familie bij het project wordt opgebouwd tijdens bijeenkomsten met het team, voorafgaand aan de opvang.
Kinderen zijn welkom van maandag tot vrijdag van 8u15 tot 16u15, volgens een aangepast tijdsschema.
Aan het einde van de proefperiode van een maand worden de modaliteiten voor de voortzetting van de zorg in de eenheid met de ouders besproken. Als de zorg wordt voortgezet, is de duur 3 tot 6 maanden, verlengbaar.

Contact :

APPI afdeling
Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola
7 JJ Crocqlaan - 1020 Brussel
Tel. +32 (0)2 477.28.84
E-mail : unite-appi@huderf.be


>>En savoir plus sur le service de Pédosychiatrie.